Auteur bewijsstuk Peter Koelewijn in rechtzaak tegen A.F.Th. van der Heijden trekt zich terug

Bewerking van de pagina uit De helleveeg
Bewerking van de pagina uit De helleveeg Fotodienst NRC

Een van de bloggers, wiens interpretatie in de dagvaarding stond opgenomen van zanger Peter Koelewijn tegen schrijver A.F.Th. van der Heijden, heeft zijn stuk ingetrokken. Dat schrijft hij op zijn blog.

De blogger van de literatuurblog Foxxblog schreef op 23 juni 2013 een artikel over De helleveeg, het eerder dit jaar verschenen nieuwe deel uit Van der Heijdens langlopende romanreeks Tandelozetijdreeks. Aan diens korte persoonlijke recensie van De helleveeg, voegde de blogger een P.S. toe. Daarin vroeg hij zich af of Peter Koelewijn De helleveeg al gelezen had:

“In De helleveeg is sprake van een aborteuse die boven de familievishandel Koelewijn in Stratum haar praktijk heeft. De zoon des huizes (van de viswinkel) heeft een Nederlandstalige rock ‘n’ roll hit heeft gehad.”

Deze scène uit Van der Heijdens roman is voor Koelewijn, zo meldde NRC Handelsblad gisteren, inderdaad reden om Van der Heijden middels een rechtszaak tot rectificatie te dwingen. De blog op Foxxblok als een van in totaal vijf bewijsstukken aan die dagvaarding toegevoegd.

In een update trekt de blogger van Foxxblok echter zijn eerdere interpretatie van de scène uit Van der Heijdens roman in. Hij geeft aan op de hoogte te zijn van het feit dat Koelewijn, mede gebaseerd op zijn P.S., een aanklacht tegen Van der Heijden heeft ingediend. Het dwong hem ertoe zijn P.S. nog eens te bekijken en te vergelijken met de zin die op pagina 184 van De helleveeg staat. “Ik kom tot de conclusie dat ik het bij het verkeerde eind had,” schrijft hij nu:

“De eigenaren van de viswinkel heetten Koelewijn, NIET de aborteuse zoals ik eerst schreef. Niet goed gelezen. Ik ontken niet dat ik het aanvankelijk fout had, maar ik heb de passage nu toch aangepast. De eerste versie bewaar ik voorlopig off-line.”

De blogger zegt op het verkeerde been gezet te zijn door een zinsnede op pagina 184. Daar wordt gesproken over de Eindhovense viswinkel:

“waarboven zich de praktijk van haar uitverkoren mevrouw bevond: Koelewijn, in het Eindhovense stadsdeel Stratum. Koelewijn’ slaat echter op een eerder deel van die zin, NIET zoals ik aannam op de ‘praktijk van de uitverkoren mevrouw’. Nogmaals: slecht gelezen. Een vervelende vergissing, waarvoor ik mijn excuses aanbied.”

De zaak komt op 1 november voor. Morgen schrijft Van der Heijden in NRC Handelsblad een essay over de vrijheid van de romanschrijver.