NU.nl zoekt journalistieke vernieuwing met ideeënwedstrijd

Digitale nieuwsdienst Nu.nl houdt een wedstrijd. Het beste journalistieke idee krijgt 10.000 euro.

Een spraak gestuurde app die het nieuws voorleest in de auto. Een site die automatisch zoekt naar nieuws in grote hoeveelheden data van de overheid. Een programma voor computerbril Google Glass dat nieuws toont over de plek waar je bent. Drie wilde ideeën die misschien wel 10.000 euro waard zijn.

NU.nl heeft gisteren NUlab aangekondigd. De nieuwsdienst, met een bereik van 5,7 miljoen mensen per maand de grootste van Nederland, houdt een wedstrijd voor innovatieve journalistiek. NU.nl zoekt op „open en gestructureerde wijze” ideeën om „de kwaliteit en de continuïteit van de journalistiek te waarborgen”. Aldus uitgever Sander Stallinga gisteren bij de aankondiging in Amsterdam.

Iedereen kan tot 1 november voorstellen insturen die moeten gaan over bundeling, productie of distributie van nieuws. NU.nl verwacht circa honderd ideeën. Alle deelnemers krijgen professionele begeleiding. De tien beste projecten nemen in januari deel aan een driedaagse ‘bootcamp’. De winnaar krijgt het geld en het voorstel zijn idee in de praktijk te brengen bij NU.nl; de nummers twee en drie maken daar ook kans op.

NUlab staat niet op zich. Sterker dan vroeger zoekt de journalistiek op dit moment naar innovatieve ideeën, vooral op digitaal terrein. Denk aan nieuwe initiatieven als De Correspondent, eLinea en Blendle. Of een wedstrijd als De 4de Verdieping (ANP, Veronica). Veel media hebben lang hun nieuws gratis aangeboden online. Zij zien nu kans – mede door de opkomst smartphones en tablets – alsnog geld te vragen voor digitaal nieuws.

Voor Sanoma is dergelijke innovatie van levensbelang. Zijn papieren bladen verliezen lezers en adverteerders. Meer aandacht voor digitaal is waarschijnlijk de opdracht die de directie volgende week zal geven. Dan presenteert Sanoma ook kwartaalcijfers.

    • Jan Benjamin