Draghi: ‘Er moeten banken zakken’

De controle die de ECB gaat uitvoeren bij 124 Europese banken is alleen geloofwaardig als er ook banken zakken.

Mario Draghi
Mario Draghi Reuters

Er zullen zeker banken zakken voor de balanscontroletest die de Europese Centrale Bank het komend jaar gaat uitvoeren bij de 124 belangrijkste banken van de eurozone. Dat heeft president Mario Draghi gisteren gezegd, nadat de ECB had bekendgemaakt hoe de test eruit komt te zien en welke banken die zullen moeten ondergaan.

„Als ze moeten zakken, moeten ze zakken. Dat staat buiten kijf”, zei Draghi in een interview met financieel persbureau Bloomberg. Sterker nog, „er moeten banken zakken”, om de test geloofwaardig te laten zijn.

Over een jaar wordt de ECB de centrale toezichthouder over de grootste banken in de eurozone, die tezamen 85 procent van de bankensector uitmaken. Die nieuwe taak is de eerste stap in de vorming van een bankenunie. Voordat de banken in de unie stappen, moet onderzocht worden of er zwakke broeders tussen zitten. Daarom licht de ECB, in samenwerking met lokale toezichthouders, de balansen van de banken door.

Er is de ECB veel aan gelegen om die zogeheten asset quality review te presenteren als een zwaar examen. De twee stresstests die de European Banking Authority eerder heeft laten uitvoeren, bleken lang niet alle lijken in de kast aan te wijzen. Draghi wil met de balanscontrole en de daaropvolgende stresstest het vertrouwen van de financiële markten in de banken versterken. „Het uiteindelijke doel is dat de private sector geld in de banken gaat steken”, zei hij.

Eerder deze maand zei ECB-bestuurslid Jörg Asmussen: „Dit is onze derde en laatste kans om het vertrouwen te herstellen.”

In oktober volgend jaar zal de ECB de resultaten per land en per bank publiceren. Sommige analisten vrezen dat het vertrouwen in de sector juist verder beschadigd zal raken als er dan grote kapitaaltekorten aan het licht komen. In een onderzoek van Morgan Stanley zeggen analisten dat zij uitgaan van vijf tot tien banken die tekorten zullen moeten aanvullen.

De nog onbeantwoorde vraag is wie er te hulp moet schieten als de banken niet zelf in staat zijn om meer kapitaal aan te trekken. De ECB hamert op de noodzaak van een Europees resolutiemechanisme, dat op Europees niveau een bankenredding kan organiseren. Daarmee zou voorkomen worden dat zwakke overheden weer in nood kunnen komen door hun banken, zoals bijvoorbeeld is gebeurd in Ierland en Spanje. Over dit mechanisme bestaan nog grote meningsverschillen tussen de eurolanden.

In Nederland neemt de ECB samen met De Nederlandsche Bank zeven banken onder de loep. Naast de grote banken ING, Rabobank en ABN Amro zijn dat SNS, de Bank Nederlandse Gemeenten, de Nederlandse Waterschapsbank en RBS Nederland.

De beurskoersen van de banken in de eurozone daalden gisteren gemiddeld met bijna 3 procent.

    • Hanneke Chin-A-Fo