Zo gaat dat dus, als drones gaan aanvallen

De VS schenden internationale wetgeving met inzet van drones Dat zeggen Amnesty en Human Rights Watch Wat zijn de argumenten voor en tegen de inzet van drones, en kun je Amerika vervolgen?

Amerikaanse drones doden onschuldige burgers, zeggen Amnesty en Human Rights Watch. Dit staat in hun rapporten:

Een Amerikaanse militair zit op een basis in de VS en laat drones aan de andere kant van de wereld aanvallen uitvoeren. Foto Hollandse Hoogte (foto is goedgekeurd door het Amerikaanse ministerie van Defensie)

Het rapport van Amnesty International:

Will I be next?

Gaat over: Amerikaanse drone-aanvallen in Pakistan die tussen januari 2012 en augustus 2013 plaatsvonden.

Zo is het onderzoek gedaan: Amnesty hield ruim 60 interviews met overlevenden, ooggetuigen, familieleden van slachtoffers, leden van de gewapende militie en Pakistaanse ambtenaren, om een beeld te krijgen van de gebeurtenissen en de impact van de aanvallen.

Voorbeelden uit het rapport: Het hart van het rapport bestaat uit beschrijvingen van twee drone-aanvallen, in totaal zijn negen van de 45 bekende drone-aanvallen onderzocht voor dit rapport. In één geval werd een 68-jarige vrouw gedood die op haar land aan het werk was. Haar kinderen en kleinkinderen waren elders bezig en zagen de aanval gebeuren. De vrouw is zeer gericht geraakt, stelt Amnesty. De vraag wordt opgeworpen of de vrouw is verwisseld met een ander persoon, een Talibaan-aanhanger die eerder die dag op de weg verderop met een satelliettelefoon heeft staan bellen. Als dat het geval was dan is er zeer onzorgvuldig gehandeld, zegt het rapport. Want voor de aanval waren de drones al diverse keren overgevlogen, waarbij het gedrag van de vrouw en haar familie geobserveerd zou zijn.

Het andere beschreven geval gaat om de dood van 18 arbeiders en kinderen. Een eerste aanval was gericht op een tent waar een groep mannen na het werk bij elkaar zat. Een viertal drones vloog een tijdje boven de tent, toen volgde de aanval waarbij acht mensen direct gedood werden. Een groep dorpelingen ging kijken en wilde gewonden in veiligheid brengen. Daarop vond de tweede aanval plaats.

Niet alleen hoe de aanval plaatsvond maar ook de gevolgen voor de families van de gedode personen en de angst die de bevolking voor drones heeft, wordt uitgebreid beschreven.

Wat is de belangrijkste conclusie? Amnesty schrijft: „Dit rapport geeft aanleiding tot serieuze bezorgdheid dat de Verenigde Staten onrechtmatig mensen doodden bij drone-aanvallen. In sommige gevallen kunnen de doden zelfs gezien worden als buitengerechtelijke executies, oorlogsmisdaden en andere schendingen van het internationaal recht.” Tegelijkertijd is het een oproep aan de VS voor meer openheid. Amnesty erkent dat een aantal aanvallen met drones wel rechtmatig zou kunnen zijn, maar omdat de feiten niet openbaar gemaakt worden is het niet mogelijk om te beoordelen wat wel en niet geoorloofd is.