Wat als een studente verliefd is op de docent?

None
Illustratie Tjarko van der pol

Een docent (31) op een hogeschool uit Friesland heeft een verliefde student. „Een studente vertelde onlangs dat ze verliefd op me was. Ze beschuldigde mij van het geven van signalen dat ik haar ook leuk vond. Ik heb toen gelijk mijn leidinggevende geïnformeerd over wat er aan de hand was en ze kozen mijn kant. Wat is de correcte manier om te handelen in dergelijke situaties?”

„De stelregel is: wees zo zakelijk mogelijk naar studenten en beperk het contact tot kennisoverdracht”, zegt Thijs den Otter, woordvoerder van de Algemene Onderwijsbond (AOb). „Als een leerling of student toch kenbaar maakt verliefd te zijn, schakel dan direct een leidinggevende in. Geef de kwestie niet alleen mondeling door, maar zet dit ook op schrift. Welke protocollen er precies moeten worden gevolgd verschilt per school. Uiteindelijk moet er een werkbare oplossing worden gezocht voor zowel de docent als de student.”

Carla Goosen, vertrouwenspersoon, gedragswetenschapper en schrijver van het boek Is seksuele intimidatie bemiddelbaar? benadrukt dat het management in een dergelijk geval zorgvuldig moet handelen richting docent én student. „Het management moet zelf een neutrale houding aannemen. Wat dat betreft zou een gezamenlijk gesprek met een onpartijdige derde aan te bevelen zijn om de communicatie tussen de beide partijen ter sprake te brengen en op te lossen.”

Nog mooier is het om dit te laten doen door een zogeheten gendersensitieve mediator, zegt Goosen. „Hiermee wordt vertrouwelijkheid gegarandeerd en lijden beide partijen ook naar buiten toe geen gezichtsverlies. Zo komen beiden het beste uit deze kwetsbare situatie.”

Vrienden worden op Facebook of met studenten na afloop van de les nog wat gaan drinken: het is gevaarlijk terrein voor docenten, zegt Den Otter. „Wanneer je alle ellende wil voorkomen, moet je dat soort zaken vermijden. Wij raden aan om je daar verre van te houden, wil je geen kans lopen op verstoorde gezagsverhoudingen.”

Ook een kwestie op het werk? Mail naar werk@nrc.nl. Kijk voor meer antwoorden ook op nrc.nl/carriere

    • Alex van der Hulst