Roc’s weren bewust autistische leerling

Veel autisten klaagden onlangs dat ze niet op een mbo terecht konden. Ze klaagden terecht.

Mbo-opleidingen houden welbewust leerlingen met autisme buiten de deur. Dit blijkt uit onderzoek voor de Start Foundation, oprichter van het ‘meldpunt Autiweigerscholen’ dat hierover deze zomer 176 klachten ontving. De meeste gaan over regionale opleidingscentra, roc’s.

Bij het meldpunt konden studenten klagen die meenden dat zij wegens hun autisme zijn geweigerd door een beroepsopleiding. Minimaal 60 procent van de klachten blijkt terecht, stelt onderzoeksbureau Toetsen, Meten en Weten. Scholen vertelden deze jongeren – meestal mondeling – expliciet dat ze vanwege hun autisme niet aan de opleiding konden beginnen. Of dit bleek uit mededelingen als ‘Wij kunnen deze student niet de juiste begeleiding bieden’ of ‘Deze student zal straks geen stageplek kunnen vinden.’

Het percentage gediscrimineerde studenten ligt volgens het bureau vermoedelijk veel hoger, rond de 90 procent. Veel scholen gaven geen reden voor de afwijzing of meldden slechts dat een leerling ‘ongeschikt’ is. Volgens het rapport is het aannemelijk dat ook in deze gevallen autisme de reden voor de afwijzing was.

De MBO-Raad wil nog niet reageren op het rapport. „Wij gaan het eerst serieus bestuderen”, zegt voorzitter Jan van Zijl. Hij zegt niet op de hoogte te zijn „van wat scholen moeten doen en laten” bij studenten met een beperking. „En ik vraag mij af of scholen dit zelf allemaal precies kunnen weten.”

Het weigeren van een studenten met een beperking is strafbaar op grond van de Wet gelijke behandeling gehandicapten en chronisch zieken. Volgens Marysha Molthoff van het College voor de Rechten van de Mens zijn scholen verplicht eerst te onderzoeken welke aanpassingen voor een studenten met een beperking nodig zijn. Pas als die ‘onevenredig’ blijken – zoals een ingrijpende verbouwing voor een lift – mogen zij een student weigeren. Maar veel studenten worden geweerd vanwege beperkingen als dyslexie of dyscalculie, zegt Molthoff. Volgens haar geldt bij ‘gerede vermoedens’ van discriminatie een omgekeerde bewijslast voor scholen. „Zij moeten dan bewijzen dat het niet zo is.”

Vrijwel alle klachten bij het meldpunt Autiweigerscholen gaan over mbo-opleidingen. Opvallend is dat de helft van de meldingen uit Noord-Brabant afkomstig is. Volgens de Start Foundation heeft dit te maken met de grote media-aandacht voor het meldpunt in deze regio. Over SintLucas, een Eindhovense mbo-opleiding voor creatief-technische beroepen, zijn de meeste klachten binnengekomen over onterechte weigeringen, veertien.

    • Julie Wevers