Aantal zelfdodingen sinds 2008 sterk toegenomen

In de afgelopen vijf jaar is het aantal zelfdodingen sterk toegenomen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanochtend. In 2008 maakten 1.353 mensen een eind aan hun leven, in 2012 waren dat er 1.753: een stijging van 30 procent.

Ruim tweederde van de zelfdodingen betrof mannen. Het hoogst is het aantal zelfdodingen tussen veertig en vijftig jaar.

Volgens demografisch onderzoeker Jan Latten van het CBS is het moeilijk aan te geven waar de stijging aan ligt. Het CBS doet daar nog onderzoek naar, maar dat onderzoek wordt pas volgend jaar gepubliceerd. Wel is het tempo van de stijging opvallend groot, en zouden de moeilijke economische omstandigheden in dezelfde periode mee kunnen spelen. “Maar het kunnen ook andere dingen zijn die meespelen, daarvoor is echt verder onderzoek nodig”, aldus Latten.

Aantal zelfdodingen hoger onder Belgen en Duitsers

Het CBS groepeerde het aantal zelfdodingen ook naar herkomst. Daaruit blijkt dat het aantal zelfdodingen vooral onder westerse allochtonen en autochtonen steeg. Met name het zelfdodingscijfer voor westerse allochtonen is hoog: dat ligt al tien jaar relatief op 8 procent hoger dan dat van autochtonen. Dat wordt vooral veroorzaakt door het hoge aantal zelfdodingen bij mannen van Belgische herkomst en bij mannen en vrouwen van Duitse herkomst. Volgens het CBS wordt in die twee landen gemiddeld ook vaker zelfmoord gepleegd.

Bij niet-westerse allochtonen bleef het aantal op een laag niveau staan: lager dan voor autochtone Nederlanders. Het minst komt zelfdoding voor onder personen van Turkse en Marokkaanse herkomst. De cijfers voor mannen van Surinaamse afkomst zijn daarentegen hoger dan voor autochtonen.

    • Anouk van Kampen