Veenendaal wil met kort geding gebiedsverbod pedofiel afdwingen

De burgemeester van Veenendaal staat vandaag in kort geding tegenover de veroordeelde pedofiel Jan Willem H., die in de gemeente terugkeert uit detentie. Het is de eerste keer dat een burgemeester op deze manier probeert voorwaarden af te dwingen voor het verblijf van een zedendelinquent in zijn gemeente.

Er zijn vaker problemen als pedofiele zedendelinquenten uit de gevangenis komen. Buurtbewoners zijn steeds minder bereid hun aanwezigheid te dulden, ook als ze zelf geen slachtoffer waren. Het bekendste voorbeeld is Sytze van der V., die een zwervend bestaan leidt nadat hij een gebiedsverbod kreeg van de gemeente Eindhoven. In dat geval maakte burgemeester Van Gijzel gebruik van zijn bevoegdheden om de openbare orde te handhaven. Die zou bedreigd worden door de onrust die terugkeer van Van der V. zou veroorzaken.

De rechter oordeelde toen dat de voorwaarden die Van Gijzel stelde aan de terugkeer van Van der V. – zoals elektronisch toezicht – te ver gingen. De rechter blijkt sindsdien niet snel bereid te zijn het grondwettelijk recht op bewegingsvrijheid van ex-gedetineerden structureel te beperken om tegemoet te komen aan de algemene angst voor recidive.

In beginsel is de gemeente waar de delinquent als laatste woonde gehouden om hem weer op te nemen, tenzij dat niet kan omdat het bijvoorbeeld een kleine gemeenschap is met veel slachtoffers. Meestal hoeven burgemeesters geen voorwaarden af te dwingen, omdat die langs een andere weg al vastgesteld zijn. Vaak komen pedofielen vrij terwijl ze nog een voorwaardelijke straf hebben. In dat geval kan de strafrechter voorwaarden opleggen, zoals een gebiedsverbod of het volgen van therapie. Ook kan de gemeenten vrijwillig afspraken maken over voorwaarden, bijvoorbeeld in ruil voor het toewijzen van een huurwoning.

Burgemeester Wouter Kolff van Veenendaal heeft geprobeerd afspraken te maken met de man maar tevergeefs. Daarom vraagt hij nu namens de inwoners bij de rechter in kort geding een uitgebreide combinatie van gebieds- en contactverboden.

    • Elsje Jorritsma