Staat draait op voor misgelopen vakantiedagen

Deze rubriek belicht elke dinsdag kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Vandaag: vakantie en doorwerken.

Thinkstock

De Nederlandse staat is aansprakelijk voor de jarenlang niet uitbetaalde vakantiedagen aan zieke werknemers. Het gerechtshof Den Haag kwam vorige week tot deze conclusie in een zaak die was aangespannen door een arbeidsongeschikte werknemer.

De man werkte bij Hofman Transport en werd in april 2007 arbeidsongeschikt. In 2009 werd hij om die reden ontslagen. Bij zijn vertrek kreeg hij alleen de vakantiedagen uitbetaald die hij had opgebouwd in de laatste zes maanden dat hij in dienst was. Dit waren er 12,5, terwijl hij eigenlijk recht had op 40 dagen – als hij niet ziek was geworden.

Niets aan te doen, want de beperkte opbouw van vakantiedagen bij arbeidsongeschiktheid was wettelijk geregeld. Maar wat dan te maken van de Europese Richtlijn uit 2004, die voorschrijft dat alle werknemers jaarlijks recht hebben op een doorbetaalde vakantie van ten minste vier weken?

Het Europees Hof van Justitie verschafte in januari 2009 duidelijkheid: alle werknemers in EU-lidstaten hebben recht op vier weken vrij, ongeacht hun gezondheid. En als het dienstverband eindigt voordat de vakantie is opgenomen, heeft de werknemer recht op een vergoeding.

Naar aanleiding van dit arrest is de beperking bij arbeidsongeschiktheid per 1 januari 2012 geschrapt uit de Nederlandse wet. Zieke werknemers hebben sindsdien net zoveel recht op vakantiedagen als gezonde collega’s, alleen geldt dit niet met terugwerkende kracht voor mensen die vóór 2012 ziek thuis zaten.

Vreemd, vindt de man, want het is toch aan de Staat te wijten dat de Richtlijn niet veel eerder is omgezet in Nederlandse wetgeving. Hij stelt de Staat alsnog aansprakelijk voor de door hem in 2007 geleden schade: 2.651 euro (het equivalent van 27,5 niet uitbetaalde vakantiedagen).

Zowel de Haagse rechtbank als het hof, geeft de man gelijk. Het uitvaardigen en handhaven van een wet die in strijd is met hogere regelgeving (Europees recht), is een onrechtmatige daad. De staat is aansprakelijk voor de schade.

De uitspraak kan interessante gevolgen hebben. Iedereen die voor 2012 ziek thuis zat en daardoor vakantiedagen is misgelopen, kan hiermee terecht bij de overheid voor een schadevergoeding. Zo ver is het nog niet. De Nederlandse staat geeft zich nog niet gewonnen en gaat in cassatie.