‘Splitsing energiebedrijven niet tegen Europese regels’

De splitsing van Nederlandse energiebedrijven strookt in beginsel met Europese wetgeving, zegt Hof Justitie.

De splitsing van de energiebedrijven Delta en Eneco in afzonderlijke productiebedrijven en netbeheerders, lijkt een stap dichterbij gekomen. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft vanmorgen bepaald dat de Staat der Nederlanden energiebedrijven „in beginsel” tot splitsing mag dwingen.

Het uiteindelijke oordeel over de omstreden splitsing van de energiebedrijven moet echter komen van de Hoge Raad. Het arrest van het Europees Hof biedt nog enige ruimte. Het constateert dat de Hoge Raad splitsing alsnog mag afwijzen als deze vindt dat de „nagestreefde doelstellingen” onvoldoende worden bereikt.

Eneco stelt in een eerste reactie vast dat een definitief oordeel over de omstreden wet nog jaren op zich kan laten wachten. „Hoewel de uitspraak van vandaag wederom geen definitief uitsluitsel geeft, zien wij de vervolgprocedures met vertrouwen tegemoet. Los van het juridische traject dringt zich de politieke vraag op of in 2013 gedwongen splitsing van energiebedrijven in het belang is van een schone, betaalbare en betrouwbare energievoorziening in Nederland.”

Ook Delta put hoop uit het feit dat de Hoge Raad de uiteindelijke afweging moet maken. In het licht van de huidige markomstandigheden is splitsing „niet geschikt” en „niet proportioneel”, aldus een woordvoerder van Delta.

Nederland voerde in 2008 wetgeving in die splitsing van energiebedrijven in productiebedrijven en netbeheerders verplicht stelde. Essent, Eneco en Delta hebben daar indertijd verzet tegen aangetekend.

Essent is inmiddels gesplitst, maar Eneco en Delta nog altijd niet. Eneco, eigendom van 55 gemeenten waaronder Rotterdam, stelt dat het na afstoting van het netbeheer te klein wordt om de noodzakelijke investeringen te doen.

Voor het Zeeuwse Delta, waarvan de provincie Zeeland de grootste aandeelhouder is, staat nog meer op het spel. Dit energiebedrijf dreigt ook zijn waterbedrijf Evides te moeten afsplitsen. Daarmee zou het te klein worden om zelfstandig overeind te blijven.

    • Renée Postma