‘Ik accepteer in mijn land geen witwassen’

President Anastasiadis gelooft in de saneringen in Cyprus.

„Het scheelt dat we hier rust en stabiliteit hebben.”

De residentie van president Nicos Anastasiadis van Cyprus is het paleis waar tot 1960 de Britse koloniale overheersers zetelden. Het is een groot complex aan de rand van de hoofdstad Nicosia. De beveiliging heeft er weinig om het lijf. Niet nodig op Cyprus, een land met 840000 inwoners, waar iedereen iedereen kent.

Een land zo klein dat het lijkt of wat politieke daadkracht en een paar maanden hard werken alle verschil kunnen maken. Overheidsvertegenwoordigers, Anastasiadis niet uitgezonderd, benadrukken trots dat Cyprus tot nu toe met vlag en wimpel is geslaagd voor alle taken die de internationale geldschieters EU, ECB en IMF hebben opgelegd.

De economische krimp is dit jaar fors, waarschijnlijk ruim 7 procent, maar lager dan was voorspeld. Ook het begrotingstekort voor 2014 valt lager uit.

Cyprus is ook een land waar een kleine groep de dienst uitmaakt. En binnen die groep is het hommeles. Een openlijk conflict tussen de president en de gouverneur van de centrale bank, Panicos Demetriades, bedreigt de toch al geringe financiële stabiliteit.

Anastasiadis, de machtigste man van Cyprus, laat al maanden blijken dat hij van Demetriades af wil. Hij vindt hem medeverantwoordelijk voor de crisis, die acuut werd doordat de twee grootste banken dreigden om te vallen. De centrale bank en de ECB hebben die onder de vorige regering lang met noodkredieten overeind gehouden.

Omdat de president de gouverneur niet mag ontslaan, heeft hij de procureur-generaal een dossier bezorgd – in de hoop dat die een procedure voor het ontslag van de gouverneur begint. De ECB maakt zich zorgen dat de onafhankelijkheid van de bank in gevaar is.

In een gisteren gepubliceerd interview met de Financial Times liet Demetriades blijken geenszins van plan te zijn te vertrekken. Ook boorde hij de hoop de grond in dat er snel een einde komt aan de beperkingen op het kapitaalverkeer. Die situatie kan volgens hem nog zeker een jaar duren.

Een dag later zegt Anastasiadis het tegenovergestelde in gesprek met een internationale groep journalisten. „De meeste beperkingen zullen voor het eind van het jaar van het kapitaalverkeer af zijn. Mogelijk blijft alleen de export van kapitaal nog beperkt.”

Hij wil niet inhoudelijk ingaan op het conflict en benadrukt dat hij zich aan de regels houdt en de scheiding tussen de bevoegdheden van de president en de onafhankelijke centrale bank respecteert. „Het is aan de procureur-generaal en vervolgens het hooggerechtshof om te bepalen of er redenen zijn om zijn benoeming te beëindigen”, zegt hij afgemeten.

Anastasiadis is spraakzamer over de uitvoering van de maatregelen die EU, ECB en IMF eisen in ruil voor tien miljard euro noodsteun.

Heeft Cyprus van andere landen die noodsteun kregen de les geleerd om de maatregelen meteen uit te voeren?

„Als ik het Ierse voorbeeld neem: door snel afspraken uit te voeren zijn ze daar bijna onder het memorandum uit. Misschien kunnen wij dat op dezelfde manier. Het scheelt dat we hier rust en stabiliteit hebben. Er is vrede tussen de sociale partners. Er zijn geen demonstraties, geen stakingen.”

Hoe verklaart u dat?

„We zijn Grieken, maar Grieken van Cyprus. Dat is een andere mentaliteit. We beseffen dat we een land te besturen hebben. Misschien gaat de vergelijking met Ierland ook op doordat we in het verleden door de Britten zijn bestuurd. In tegenstelling tot de zuidelijke landen.”

Op vragen naar Cyprus als witwasparadijs reageert hij geërgerd. „Dat was Cyprus niet en dat is het dus ook niet gebleven. Uit diverse rapporten, onder meer vorig jaar van Moneyval, blijkt dat er hier geen sprake is van geld witwassen. Een rapport in opdracht van de Europese Commissie bevestigt dat. Je hebt hier geen dubieuze uitverkoop van voetbalteams, zoals in andere Europese landen.”

Waarom heeft de Eurogroep dan recentelijk nog gezegd „uit te kijken” naar een „spoedige implementatie van het antiwitwasactieplan?”

„Misschien lopen we op sommige terreinen wat achter, maar we voldoen aan de meeste regels. Ik accepteer geen witwassen in mijn land.”

Hoe voorkomt u dat Russische investeerders nu van het eiland vluchten?

„Duitsers, Russen en vele anderen komen niet alleen op de zon af. Ze komen voor onze wet- en regelgeving. En voor onze goed georganiseerde overheid en hoogopgeleide accountants en juristen. We proberen nu onze bankensector te stabiliseren. Maar let op, er zijn geen bedrijven uit Cyprus vertrokken, alleen kapitaal. De bedrijven zijn er nog.”

    • Marloes de Koning