EU-hof: splitsing energiebedrijven Delta en Eneco mag

Het splitsen van de Nederlandse energiebedrijven Delta en Eneco is in beginsel goedgekeurd door het Europese Hof van Justitie. Foto ANP / Lex van Lieshout

De splitsing van de energiebedrijven Delta en Eneco is een stap dichterbij gekomen. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft de Staat der Nederlanden vanochtend “in beginsel” in het gelijk gesteld.

Het uiteindelijke oordeel over de omstreden splitsing van energiebedrijven moet echter komen van de Hoge Raad. Het arrest van het Europese Hof van Justitie biedt nog een klein beetje ruimte als het constateert dat de Raad alsnog tegen splitsing zou kunnen besluiten als zij vindt dat de splitsing de “nagestreefde doelstellingen” onvoldoende bereikt.

Eneco ziet vervolgprocedure met vertrouwen tegemoet

Eneco stelt in een eerste reactie vast dat een definitief oordeel over de omstreden wet nog jaren op zich kan laten wachten:

“Hoewel de uitspraak van vandaag wederom geen definitief uitsluitsel geeft, zien wij de vervolgprocedures met vertrouwen tegemoet. Los van het juridische traject dringt zich de politieke vraag op of in 2013 gedwongen splitsing van energiebedrijven in het belang is van een schone, betaalbare en betrouwbare energievoorziening in Nederland.”

Ook Delta put hoop uit het feit dat de Hoge Raad de uiteindelijke afweging moet maken. In het licht van de huidige markomstandigheden zou splitsing “niet geschikt” en “niet proportioneel” zijn, aldus een woordvoerder van Delta.

Nederland voerde in 2008 wetgeving in die splitsing van energiebedrijven in productiebedrijven en netbeheerders verplicht stelde. Essent, Eneco en Delta hebben daar indertijd verzet tegen aangetekend.

Splitsing zou voortbestaan bedrijven in gevaar brengen

Essent is inmiddels gesplitst, maar Eneco en Delta zijn nog altijd ongesplitst. De twee ongesplitste energiebedrijven stellen dat de inkomsten uit het netbeheer cruciaal zijn voor de bedrijfsvoering. Eneco, eigendom van 55 gemeenten waaronder Rotterdam, stelt dat het na afstoting van het netbeheer te klein wordt om de noodzakelijke investeringen te doen voor “betaalbare en leveringszekere energie”.

Voor het Zeeuwse Delta, waarvan de provincie de grootste aandeelhouder is, staat nog meer op het spel. Dit energiebedrijf heeft de afgelopen tijd verschillende tegenslagen gehad en dreigt ook het waterbedrijf Evides te moeten afsplitsen. Daarmee zou het te klein worden om zelfstandig overeind te kunnen blijven.

De splitsingswet werd indertijd ingevoerd om de concurrentie op de energiemarkt te vergroten, wat in het voordeel van de consument zou moeten werken. De energiebedrijven Nuon en Essent werden gesplitst en verkocht aan werden gesplitst en verkocht aan het Zweedse Vattenfall en het Duitse RWE. De netwerken bleven in Nederlandse handen.

Eneco en Delta stellen dat de marktomstandigheden in Nederland inmiddels veranderd zijn en dat juist het bijeenhouden in het belang van de consument zou zijn. Of dat het geval is, is nu aan de Hoge Raad.

    • Renée Postma