CBS: 370.000 slachtoffers internetfraude in 2012

Foto Lex van Lieshout

In 2012 waren bijna 370.000 mensen slachtoffer van fraude bij aan- of verkopen via internet. Dat komt neer op drie procent van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanochtend.

Volgens het CBS zijn vooral jongeren en middelbaar- tot hoogopgeleiden slachtoffer geworden van aankoopfraude. Het zou vooral misgaan bij het kopen van bepaalde producten. In 2,7 procent van de gevallen zou hierbij fraude worden gepleegd. In 0,2 procent van de gevallen is er sprake van verkoopfraude.

Jongeren zouden het vaakst slachtoffer zijn van fraude bij het aankopen via internet. Vier procent van de jongeren tussen de 18 en 35 jaar is wel eens slachtoffer geweest van fraude. Van de jongeren tussen de 15 en de 18 jaar is dat drie procent.

Volgens het CBS daalt de kans om slachtoffer te worden naarmate mensen ouder worden.

    • Nando Kasteleijn