Cliënten met pgb naar Suriname en Z-Afrika

Een reis naar het binnenland van Suriname? Een weekje Center Parcs, sneeuw in Duitsland of Zuid-Afrika? Het gebeurt en mag op kosten van het persoonsgebondenbudget, ofwel het pgb, voor mensen met een verstandelijke beperking, een handicap of een psychiatrische stoornis.

Dat blijkt uit een inventarisatie van deze krant. Zo is het bedrijfje Be-Active uit Almere al 17 keer naar Suriname gereisd met kinderen die adhd of autisme hebben. Het bedrijf betaalt de tickets, de zorg en het verblijf uit het pgb. In november vertrekt weer zo’n reis naar Suriname. Ook nu, tijdens de herfstvakantie, gaan kinderen voor vakantieopvang naar Centerparcs of de Ardennen, grotendeels betaald uit het pgb.

Pgbs worden betaald uit de volksverzekering AWBZ. Er gaat jaarlijks ruim 2 miljard euro in om. 128.000 mensen hebben een pgb. Ze stellen de cliënt in staat om zelf te kiezen welke zorg hij inkoopt.

Een pgb-houder mag 13 weken per jaar in het buitenland gebruikmaken van zelf gekozen zorg en begeleiding. Controle op de besteding is er amper. Elke houder moet wel aan het einde van het jaar twee formulieren invullen waarop hij meldt aan wie hij het pgb heeft besteed. Maar nota’s hoeft hij niet te leveren.