Sint Maarten zit met Nederlandse toelatingseis in de maag

Dat de toelatingsprocedure voor een Nederlands paspoort op Sint Maarten dezelfde is als hier, zorgt voor veel frustratie. Dat zegt de Sint Maartense minister van Justitie vanochtend in de Volkskrant. Hij vindt de strenge eisen schadelijk voor het eiland, dat juist paspoorten wil uitgeven om meer samenhang onder de bevolking te krijgen.

Sint Maarten was tot voor kort een eilandgebied van de Nederlandse Antillen; drie jaar geleden werd het een autonoom land. Er wonen ongeveer 40.000 mensen, van 104 verschillende nationaliteiten. Een Nederlands paspoort zou de bindende factor kunnen zijn en zo voor meer samenhang onder de bevolking kunnen zorgen. Maar de Nederlandse regelgeving staat dat volgens de minister, Dennis Richardson, in de weg.

“Het is te belachelijk voor woorden dat in Nederland Bulgaren, Denen of Polen vrij in- en uit- kunnen reizen, maar dat wij verplicht worden om mensen uit onze regio te weren.”

“Omdat Nederland als een soort enclave moet worden afgeschermd, zitten wij met Nederlandse regelgeving opgescheept die niet in het belang is van onze ontwikkeling.”

Zo moeten mensen die een Nederlands paspoort willen de standaard inburgeringstoets maken. Daar horen ook vier examens Nederlands bij (in vier of vijf Nederlandse regionale accenten zelfs, zegt Richardson) terwijl die taal door vrijwel niemand wordt gesproken omdat Engels de officiële taal is.