Schoolleiders: passend onderwijs voor zorgleerling lukt niet op tijd

Reguliere scholen hebben niet genoeg tijd, geld en expertise om een groeiend aantal zorgleerlingen op te vangen.

Bijna 60 procent van de schoolleiders denkt dat het niet lukt om vanaf 1 augustus volgend jaar zogeheten passend onderwijs in te voeren. Daarbij is het de bedoeling dat zorgleerlingen zoveel mogelijk op gewone scholen terechtkomen. Ruim de helft van de schoolleiders heeft wel eens leerlingen geweigerd die extra zorg nodig hebben.

Dat blijkt uit een steekproef van CNV Onderwijs en tv-programma Brandpunt (KRO) onder schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs die bij deze vakbond zijn aangesloten.

Scholen krijgen straks meer leerlingen in de klas die extra aandacht nodig hebben. Volgens de schoolleiders ontbreekt het hiervoor aan geld, tijd en expertise. Ook zijn de klassen nu al te groot en is meer personeel nodig.

Volgens CNV Onderwijs-voorzitter Helen van den Berg hebben scholen de afgelopen jaren veel ondersteunend personeel wegbezuinigd: intern begeleiders, remedial teachers. „Terwijl je hen juist keihard nodig hebt als passend onderwijs wordt ingevoerd.”

Deze zomer concludeerde de Algemene Rekenkamer dat basisscholen financieel onder druk staan. De uitgaven zijn al enkele jaren hoger dan de ontvangsten, waardoor de buffers van scholen inkrimpen. Eén op de vijf basisscholen heeft geen buffer meer. De Rekenkamer vraagt zich af of de kabinetsambities voor het onderwijs „nog in balans zijn met de beschikbare mensen, middelen en tijd”.

Vanaf 1 augustus moeten zoveel mogelijk leerlingen naar een reguliere school gaan. Het speciaal onderwijs blijft bestaan, maar wordt fors kleiner. Basisscholen gaan regionale samenwerkingsverbanden aan. De school waar een leerling zich meldt, wordt verplicht om hem binnen het samenwerkingsverband aan een plaats te helpen.

Een op drie scholen heeft, blijkens de enquête, kennelijk wel plek voor extra zorgleerlingen. Volgens Van den berg is het niet zo dat andere scholen dan simpelweg kunnen doorverwijzen. Zij wijst vooral op de reden dat scholen geen extra zorgleerlingen kunnen opvangen. „Het is vooral een probleem als ze zeggen dat klassen te groot zijn en de werkdruk te hoog is.”

Volgens Van den Berg heeft het niet veel zin om de invoering van passend onderwijs uit te stellen, omdat scholen zich al lange tijd hebben voorbereid op deze datum. „Schoolbesturen zijn er al klaar voor, alleen sommige individuele scholen nog niet.”

Daarom is er extra geld nodig, volgens Van den Berg. „De 50 miljoen euro om ondersteunend personeel aan te nemen is omgerekend goed voor één iemand per vier of vijf scholen.”