Journalistiek Zwolle weer op orde

De journalistiekopleiding aan Hogeschool Windesheim in Zwolle voldoet weer aan de gestelde eisen. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie heeft de opleiding vorige week weer voor zes jaar geaccrediteerd. De opleiding werd eind 2011 ondermaats bevonden. De Onderwijsinspectie noemde de situatie op de hogeschool zorgelijk. Meerdere leerlingen hadden ten onrechte een diploma gekregen. Windesheim heeft een aantal zaken verbeterd, naar tevredenheid van de NVAO. (Novum)