Rel om antihomopredikant

Verdient iemand die homo’s wil genezen een lintje? In Friesland is discussie losgebarsten, nu voorganger Orlando Bottenbley van de baptistenkerk Bethel in Drachten bij zijn 25-jarig ambtsjubileum onlangs is geridderd. Bottenbley wijst homoseksualiteit en ongehuwd samenwonen af. „Ik vraag me af of je iemand met zo’n fundamentalistisch standpunt moet belonen”, vindt fractievoorzitter Sjoerd Feitsma van de PvdA in Leeuwarden.

Bottenbley stichtte eind jaren tachtig de Bethelkerk, die vierduizend leden telt. De gemeente hanteert strikte bijbelse normen. Ongehuwd samenwonen en homoseksualiteit worden afgewezen. Homo’s moeten worden „genezen” of alleen blijven.

Het Drachtster PvdA-raadslid Roel Haverkort pleit voor verruiming van criteria voor een koninklijke onderscheiding. Nu wordt alleen gekeken naar iemands verdienste en of hij een strafblad heeft. Haverkort: „Bottenbley staat bekend om zijn dubieuze opvattingen. Die mag je meewegen bij de beslissing. ”

Directeur Cees van Baalen van COC Friesland vindt het „wonderlijk” dat de voorganger geridderd is, „terwijl hij mensen buitensluit”. Vooral de vergelijking die Bottenbley in de Leeuwarder Courant maakte staat hem tegen. Daarin zegt de predikant dat hij met homo’s „net als met materialisten, egocentristen en verslaafden” in gesprek wil gaan over hun levensstijl. Van Baalen: „Hij vergelijkt homo’s met een buitencategorie als geesteszieken en criminelen.” Vrijzinnig predikant Yvonne Hiemstra uit Dokkum noemt op Twitter de opvatting van Bottenbley „een smet” op haar beroepsgroep.