VN onderzoekt Pieten

De VN-Hoge Commissaris voor de Mensenrechten onderzoekt klachten over Zwarte Piet als racistisch stereotype. In november wordt het oordeel geveld.

De Verenigde Naties doen onderzoek naar het Nederlandse Sinterklaasfeest. Onder verantwoordelijkheid van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten buigt een commissie zich over de vraag of Zwarte Piet een racistisch stereotype is.

Begin dit jaar stuurden vier rapporteurs inzake mensenrechten, culturele rechten, minderhedenrechten en racisme een brief aan Nederland. Zij hadden „informatie gekregen” dat de traditie van Sinterklaas in de kern racistisch is. En dat Zwarte Piet, „domkop en knecht” die hij is, het stereotype voedt van Afrikanen als „tweederangs burgers”.

En hoewel ze nog geen oordeel wilden uitspreken over de informatie die ze kregen, waarschuwden ze de regering wel dat van een aanvraag voor het opnemen van de Sinterklaasviering op de UNESCO-lijst voor immaterieel erfgoed geen sprake kan zijn, voordat de „betrokken gemeenschappen” er hun goedkeuring aan hebben gegeven. Lees: de tegenstanders van Zwarte Piet, zoals de mensen die donderdag op het Amsterdamse stadhuis pleitten voor een verbod op de intocht zolang daarin Pieten met negroïde kenmerken meelopen.

De brief eindigde met vijf vragen die Nederland op 10 juli van dit jaar heeft beantwoord. De informatie klopt niet, staat in het antwoord. Dat wil zeggen: Nederland „heeft vooralsnog geen plannen om het Sinterklaasfeest voor te dragen voor een van de lijsten” van de UNESCO, schrijft Roderick van Schreven, VN-ambassadeur in Genève. De regering beschouwt Sinterklaas als „traditioneel kinderfeest”, en zij is ervan „op de hoogte” dat „de rol van Zwarte Piet soms onderwerp van publieke discussie is”.

Eind november overleggen de VN-rapporteurs over het Nederlandse antwoord. Een van hen, de Jamaicaanse hoogleraar Verene Shepherd, gaat eerst naar Suriname om met de commissie voor herstelbetalingen te spreken. Financiële genoegdoening voor de slavernij moet in de discussie worden betrokken, zegt zij telefonisch. Die commissie onderzoekt de mogelijkheid schade van de slavernij op Nederland te verhalen.