Loodsen volgden en volgen een intensieve opleiding en training

Met interesse heb ik het interview met de heer Van Oorschot gelezen ‘Loodskroniek door de wal gekeerd’ (NRC, 11 okt.), met als onderwerp het tegenhouden van zijn publicatie over het verzelfstandigde loodswezen door de Nederlandse Loodsencorporatie (NLC) en een aantal loodsen. Sommige beweringen kloppen niet. Hij heeft het bijvoorbeeld over „het op een gevorderde leeftijd het erebaantje loods krijgen”. Dit terwijl de maximumleeftijd van loodsen bij indiensttreding bij het Rijk 30 jaar was. Inderdaad waren dit bevaren mensen met hun kapiteinsbevoegdheid op zak. Daarna volgde (en volgt) een intensieve opleiding en training. Deze houdt pas op bij het verlaten van de dienst. Hoezo: ‘gevorderde leeftijd en erebaantje’?

Ander punt: toen het Nederlandse loodswezen verzelfstandigd werd, is het door de overheid op alle mogelijke manier doorgelicht en onder een vergrootglas gelegd. „Dossiers binnnenskamers houden”, zoals Van Oorschot zegt, was onmogelijk. In het loodswezen staan vakmanschap en veiligheid voorop.

De reder van de Costa Concordia had jonge stuurlieden in dienst die, hoewel gekwalificeerd, niet konden bogen op veel ervaring, en dus goedkoper zijn, maar in dit geval met desastreuze gevolgen. Een loods aan boord moet en kan juist deze rampen voorkomen.

Als de tekst van Van Oorschots ‘kroniek’ de sfeer ademt zoals die spreekt uit het interview, dan is het wijs van de NLC om publicatie tegen te houden.

Jan Aldershof