De buitenwereld VN waarschuwen Nederland voor racistische Piet

Op 17 januari viel een brief van de Verenigde Naties op de mat bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. De ondertekenaars waren vier rapporteurs op het gebied van mensenrechten, culturele rechten, rechten van minderheden en racisme, vallend onder de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten. Toon en inhoud waren streng. De rapporteurs hadden „informatie gekregen” dat de traditie van Sinterklaas in de kern racistisch is. En dat Zwarte Piet, „domkop en knecht” die hij is, voeding geeft aan het stereotype van Afrikanen als „tweederangs burgers”.

Hoewel ze nog geen oordeel wilden uitspreken over de informatie die ze hadden gekregen, waarschuwden de rapporteurs Nederland wel dat van opname van Sinterklaas op de UNESCO-lijst voor immaterieel erfgoed geen sprake kan zijn voordat de „betrokken gemeenschappen” er hun goedkeuring aan hebben gegeven. Lees: de tegenstanders van Zwarte Piet.

De brief eindigt met vijf vragen die Nederland op 10 juli heeft beantwoord. De informatie klopt niet, schrijft de Nederlandse ambassadeur bij de VN in Genève. Dat wil zeggen: Nederland „heeft vooralsnog geen plannen om het Sinterklaasfeest voor te dragen voor een van de lijsten” van de UNESCO. En ja, de regering is ervan „op de hoogte” dat „de rol van Zwarte Piet soms onderwerp van publieke discussie is”. Die discussie speelt zich af tegen de bredere achtergrond van de dekolonisatie, zegt een van de rapporteurs, hoogleraar Verene Shepherd, telefonisch uit Jamaica. Eind november bespreekt zij het Nederlandse antwoord met haar mederapporteurs.