Vrijspraak directeur Joodse Omroep

Voormalig directeur van de Joodse Omroep Annet Betsalel is gisteren door de rechtbank in Rotterdam vrijgesproken van fraude bij de aanvraag van filmsubsidies.

Het bestuur van de Joodse Omroep deed in 2010 aangifte van valsheid in geschrifte tegen Betsalel en documentairemaker Rob Hof. Uit onderzoek van een recherchebureau bleek volgens de omroep dat het duo in 2005 fraude pleegde bij het aanvragen van subsidie uit het Coproductiefonds Binnenlandse Omroep (CoBO).

Betsalel zou geprobeerd hebben meer subsidie te krijgen dan waarop ze aanspraak kon maken. Dat zou gebeurd zijn door in de subsidieaanvragen de eigen bijdrage van de omroep kunstmatig te verhogen, waardoor het subsidiebedrag groeide. Beiden zouden hebben afgesproken dat de omroep, na ontvangst van de subsidie, een deel van de bijdrage terugkreeg.

De rechtbank constateert dat de werkwijze van Betsalel bekend was bij het Cobo-fonds en geaccepteerd werd. Het is volgens Cobo-directeur J. Hage, die als getuige gehoord werd, niet ongewoon dat een omroep in een aanvraag een begroting van personeelskosten als eigen bijdrage opvoert. Een andere getuige, eindredacteur K. van Coeverden van de Joodse Omroep, verklaarde daadwerkelijk werkzaamheden verricht te hebben. „De door Rob Hof aan de verdachte verstuurde e-mails roepen weliswaar vragen op maar leiden niet tot een ander oordeel van de rechtbank”, aldus het vonnis.

Dat Betsalel wist dat in de aanvragen valselijk bijdragen van buitenlandse omroepen waren opgenomen, is volgens de rechtbank niet komen vast te staan. Hof onderhield de contacten met deze omroepen. In de strafzaak tegen Hof moet de rechtbank nog uitspraak doen.