Van der Laan op opening

Foto Wim Salis

Ouders met kinderen hebben nu nóg een goede reden om naar de Plantage Kerklaan te gaan. Schuin tegenover Artis ligt het Verzetsmuseum Amsterdam. In dit toch al indrukwekkende museum over ’40-’45 is sinds woensdag een permanente expositie geopend, speciaal voor kinderen – een langgekoesterde wens van het museum. Burgemeester Van der Laan (foto) bezocht het op de opening met zijn dochtertje (rechts).

Kinderen hebben een belangrijke stem gehad in inhoud en presentatie: de expositie moest aansluiten op hun belevingswereld. „Niet te veel om te lezen, dat is saai”, was het dringende advies vooraf. Dat is gelukt. Het Verzetsmuseum Junior is erin geslaagd het verhaal van de Tweede Wereldoorlog voor kinderen uiterst aantrekkelijk en toegankelijk te presenteren.

Via een reis door de tijd in een tijdmachine beland je op een pleintje waar vier huisjes staan. Daarin woonden ooit Eva, Jan, Nelly en Henk. Eva was Joods, Nelly zat bij de Jeugdstorm , Henks broers verstopten zich op zolder en Jans ouders zaten in het verzet. Hun waar gebeurde levensverhalen worden verteld aan de hand van foto’s, stemmen, geluiden, brieven en allerlei andere voorwerpen.

Alle vier de hoofdpersonen leven nog. Jan (80), daags voor de opening rondkijkend in de kamer van zijn jeugd, hoopt vooral dat kinderen oppikken waar „neerzien op mensen omdat ze anders zijn” toe kan leiden. „Nederland verkleurt. Het kan zo weer gebeuren. Racisme blijft een groot gevaar.”

Wie een van de vele ‘geheime’ luikjes opent en het verhaal leest van het Joodse knulletje André, dat na anderhalf jaar onderduiken werd verraden en uiteindelijk vermoord in een Pools kamp, of wie de schilderijen ziet van de in Auschwitz omgekomen vader en broer van Eva, weet waarom dit kindermuseum broodnodig was.

Saskia van Loenen