Relaties Rusland blijven ongewijzigd

Het Nederland-Ruslandjaar gaat door. Inbraak bij Russen in Den Haag heeft geen gevolg.

De inbraak gisteravond in een pand waar Russisch ambassadepersoneel woont, wordt door het ministerie van Buitenlandse Zaken op dit moment niet opgevat als een verdere verslechtering van de diplomatieke relaties. Minister Timmermans heeft direct nadat de inbraak bekend werd aan zijn Russische collega laten weten het incident te betreuren. Op het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt de inbraak in het pand, dat geen diplomatieke status heeft, gezien als een „beheersbaar incident”. Dit is mede op grond van het feit dat de politie de zaak beschouwt als een gewone inbraak, aldus een woordvoerder van het ministerie. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov verklaarde er van uit te gaan dat „de autoriteiten in Nederland uitputtende maatregelen nemen om de schuldigen van deze overtreding van de wet vast te stellen”.

Gisteravond besprak de Tweede Kamer tijdens een debat de mishandeling van de tweede man van de Nederlandse ambassade in Moskou die de diplomatieke verhoudingen tussen Nederland en Rusland op scherp heeft gezet. Minister Timmermans zei toen dat het te vroeg is om het voorgenomen bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan Rusland af te blazen. Volgens hem zou het nu afzeggen van het bezoek betekenen dat Nederland al weet wie er achter de mishandeling van de diplomaat zit. Dit wordt nu juist onderzocht. „Ik vind dat het mij niet past nu al conclusies te trekken”, aldus Timmermans. Zijn Russische collega-minister van Buitenlandse Zaken Lavrov zei woensdag dat Rusland een strafrechtelijk onderzoek begint en de aanval op de Nederlander als een „misdrijf” beschouwt.

Timmermans zei dat als de komende tijd mocht blijken dat Rusland het onderzoek toch niet serieus aanpakt hij de Tweede Kamer direct zal informeren. Op dat moment kan het bezoek van het koninklijk paar dat op 9 november begint en de afsluiting van het Nederland-Ruslandjaar betekent, opnieuw worden bezien.

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt deze opstelling. Alleen D66, SP en PVV vinden de verhoudingen tussen Rusland en Nederland nu al zodanig verstoord dat van een bezoek van Willem-Alexander en Máxima geen sprake kan zijn. Deze partijen vinden eveneens dat met het Nederland-Ruslandjaar moet worden gestopt.

De PvdA vindt het voldoende als kritisch wordt gekeken naar de activiteiten met een feestelijk tintje want „de slingers hangen er wat druilerig bij”, zei PvdA-Kamerlid Michiel Servaes. Minister Timmermans wil het resterende programma van het Nederland-Ruslandjaar wel kritisch tegen het licht houden, maar zei ook niet direct programmaonderdelen te zien die geschrapt kunnen worden.

Ondertussen verlangt Rusland nog nadere uitleg van Nederland over het incident van vorige week zaterdag met hun ‘tweede man’ in Den Haag. Die werd toen door de Haagse politie uit zijn flat gehaald op verdenking in dronkenschap zijn kinderen te hebben mishandeld. Hiermee werd de diplomatieke onschendbaarheid geschonden. Nederland heeft zijn excuses hiervoor aangeboden maar Rusland vindt dit niet genoeg en wil dat de agenten gestraft worden. In een interview met De Telegraaf zegt premier Rutte dat een vervolging van de agenten niet aan de orde is. „Wij gaan die agenten niet vervolgen”, zegt hij.

    • Mark Kranenburg