Op zoek naar een beter lot

Tekening Martien ter Veen