Opinie

    • Ilja Leonard Pfeijffer

Drie lessen over Rusland

De dochter van Poetin heeft een Nederlandse vriend. Ze wonen samen in Voorschoten. Poetin is daar wel eens in de supermarkt gesignaleerd. Hij schijnt ook een keer een rondje te hebben gelopen over de markt in Leiden, al heb ik dat laatste uit de mond van een beeldhouwer met een voorliefde voor groene broeken, die naar eigen zeggen de opdracht heeft gekregen om het dikke hoofd van onze nieuwe koning te kleien, kortom een weinig betrouwbare bron.

Toen de vriend van Poetins dochter een keer in Moskou was, kreeg hij ruzie met de bestuurder van een veel grotere auto dan de zijne, die van mening was dat hij zo belangrijk was dat de verkeersregels niet voor hem golden. Hij was ook belangrijk. De CEO van een groot bedrijf, of zoiets. En op grond daarvan meende hij dat hij het recht had om die vervelende buitenlander een lesje te leren. Er vielen een paar rake klappen. Een week later kreeg die CEO een paar elektriciens over de vloer. Hij is inmiddels ook zijn baan kwijt. Hij had gefuckt met de verkeerde.

Wat leert ons dit? Drie dingen. Ten eerste: de bereidheid tot inschikkelijkheid en het sluiten van compromissen is geen prominent kenmerk van de Russische volksaard. Ze zijn eraan gewend dat het voornaamste, zo niet enig geldende recht het recht van de sterkste is.

Ten tweede: de brute overval op de Nederlandse diplomaat Onno Elderenbosch is een vooropgezette represaille die kan rekenen op de steun van de allerhoogste politieke organen, zo niet van Poetin persoonlijk. Er is nauwelijks moeite gedaan om dat te maskeren, want het is de bedoeling dat Nederland de boodschap begrijpt.

Ten derde: voor Poetin is Nederland niet zomaar een willekeurig staatje waar je ook je schouders over kunt ophalen, maar een land dat hij persoonlijk kent en dat hij met meer dan gemiddelde belangstelling volgt.

Dit laatste kan zowel een nadeel als een voordeel zijn. Van een bekende pik je minder dan van een volslagen vreemde. Dit gebrek aan onverschilligheid kan een probleem zijn omdat het de kans op escalatie vergroot. Anderzijds is de aanwezigheid van Poetins dochter in Nederland een omstandigheid waarvan we gebruik kunnen maken. En dat bedoel ik niet zoals het klinkt. Er moeten geheime afspraken bestaan over haar veiligheid. Dat betekent dat er onzichtbare kanalen zijn waarlangs Poetin persoonlijk bereikt kan worden en overtuigd kan worden om het conflict op te lossen.

Maar onder de huidige omstandigheden zou het volslagen ongepast zijn als onze koning straks vriendelijk glimlachend een staatsbezoek gaat afleggen aan Moskou. Laten we in plaats daarvan het hoofd van hem sturen dat de beeldhouwer met de groene broek heeft gemaakt. Dat zal die Russen leren!

    • Ilja Leonard Pfeijffer