Wie is Onno Elderenbosch?

Eind jaren negentig was hij gestationeerd op de Nederlandse ambassade in Kiev. Hij werd daarna overgeplaatst naar de ambassade in Moskou. Daar speelde hij als derde man een belangrijke rol bij de vrijlating van Arjan Erkel, een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in 2002 werd ontvoerd. Bij die gijzelingsaffaire ontpopte Elderenbosch zich als de spil van het crisisteam op de Nederlandse ambassade. Hij gold als vertrouweling van de toenmalige ambassadeur, Tiddo Hofstee. Toen de onderhandelingen van de Russische autoriteiten met de gijzelnemers geen resultaat opleverden, vertrok hij in de zomer van 2003 in zijn eentje naar de Dagestaanse hoofdstad Machatsjkala om in contact te komen met de gijzelnemers.

Zijn gevaarlijke eenmansmissie was zonder resultaat. Erkel werd in april 2004 vrijgelaten, na betaling van 1 miljoen euro aan losgeld.

Elderenbosch werd hierna ambassadeur in Georgië. In Georgië manifesteerde Elderenbosch zich als een van de best ingevoerde diplomaten van de lidstaten van de EU. In 2008 brak een korte oorlog tussen Georgië en Rusland uit. Elderenbosch moest de crisis bezweren die ontstond toen de Nederlandse cameraman Stan Storimans van RTL in Kiev omkwam bij een Russische beschieting.

In 2009 werd Elderenbosch de tweede man op de Nederlandse ambassade in Moskou. Vloeiend Russisch sprekend en daardoor een ingewijde op het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken werd hij weer een centrale figuur op de ambassade. Toen zijn overplaatsing een jaar geleden aan de orde was, tekende hij voor een tweede termijn in Rusland bij.

    • Michel Krielaars