Voor pensioenen metaal dreigt opnieuw verlaging

Grote pensioenfondsen staan er financieel beter voor. Twee fondsen waarschuwen echter voor korting op pensioenen.

De twee grote pensioenfondsen voor de metaalsector houden er serieus rekening mee dat ze volgend jaar moeten korten op de pensioenen. De financiële positie van het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) en het Pensioenfonds van de Metalektro (PME) is de afgelopen periode een stuk verbeterd, maar nog niet voldoende.

Dat blijkt uit de kwartaalcijfers die de vijf grote pensioenfondsen vandaag presenteren. De twee grootste fondsen, ambtenarenfonds ABP en Zorg en Welzijn (PFZW), zijn goed op weg naar herstel. „Maar het kortingsgevaar is nog steeds niet geweken”, zegt ABP-voorzitter Henk Brouwer. Ook Peter Borgdorff, directeur van het fonds Zorg en Welzijn voor de zorgsector, benadrukt dat de financiële markten onrustig zijn en we „niet te vroeg” moeten juichen.

Op oudejaarsdag moeten de pensioenfondsen van toezichthouder De Nederlandsche Bank, een dekkingsgraad van ruim 104 hebben. Dat is de verhouding tussen het vermogen en de huidige en toekomstige pensioenuitkeringen. Mede door de stijging van de rente steeg de dekkingsgraad van PMT (1,2 miljoen deelnemers) het afgelopen kwartaal van 96,3 naar 101,5. Ook PME (146.000 deelnemers) spreekt van een „fors herstel”, de dekkingsgraad steeg 96,6 naar 101,9. Maar daarmee lopen beide fondsen nog achter op hun herstelplannen.

„We bereiden ons voor op het aankondigen van een tweede verlaging”, zegt Guus Wouters, directeur van PMT in een persbericht. „Deze zal wellicht minder hoog zal uitpakken dan het er eerder dit jaar naar uitzag.” In april van dit jaar heeft PMT de opbouw en de uitkering van de pensioenen al moeten verlagen met 6,3 procent.

De dekkingsgraad van pensioenfonds Zorg en Welzijn (2,5 miljoen deelnemers) steeg het afgelopen kwartaal van 101 naar 107. Als de dekkingsgraad eind dit jaar boven de 105 uitkomt, kan het fonds de pensioenen verhogen om de loonstijgingen te volgen (indexeren). Maar volledige aanpassing aan de lonen zit er ook dan niet in, zegt directeur Borgdorff.

De dekkingsgraad van ABP (2,8 miljoen deelnemers) steeg de afgelopen periode van 97,1 naar 103,3. Om kortingen te voorkomen, moet de dekkingsgraad nog 0,9 procent omhoog.

Het fonds bpf Bouw (ruim 800.000 deelnemers) heeft de beste financiële positie van de vijf grote pensioenfondsen. De dekkingsgraad steeg het afgelopen kwartaal van 103,9 naar 109,7.