SER benoemt Nijpels tot hoofd toezicht uitwerking energieakkoord

Foto ANP / Robin Utrecht

Voormalig minister van Milieu Ed Nijpels is door de Sociaal- Economische Raad benoemd als voorzitter van een permanente commissie die toeziet op de uitwerking van het energieakkoord, de afspraken die in september zijn gemaakt over een duurzame groei.

De voormalig VVD-bewindsman in een vraaggesprek met NRC Handelsblad vanmiddag:

“Het is een prima akkoord. We moeten af van de wispelturigheid van de politiek. Dit zijn afspraken voor de lange termijn, waarmee Nederland zich weer een positie kan verwerven in de top-10 van de meeste duurzame landen.”

Kroonlid van de SER

Meer dan zeven maanden onderhandelden veertig partijen onder leiding van SER-voorzitter Wiebe Draijer over het akkoord, waarvan de sluiting van de vijf kolencentrales een belangrijk onderdeel is. In ruil voor de sluiting van de centrales uit de jaren tachtig hoeven de resterende kolencentrales geen kolenbelasting te betalen.

Nijpels wordt voorgedragen als Kroonlid van de Sociaal-Economische Raad, zo wil de de SER zijn onafhankelijke positie borgen. De ministerraad ging afgelopen vrijdag akkoord met de benoeming van Nijpels, die met terugwerkende kracht op 1 oktober is benoemd. De commissie krijgt een kleine staf en bestaat uit vertegenwoordigers die het akkoord hebben ondertekend.

Bloody shame

Nijpels moet toezien op de naleving van de afspraken, maar ook zelf aan de slag. In 2020 moet 100 petajoule aan energie worden bespaard. De helft is concreet ingevuld.

“De doelstellingen van het akkoord zijn afdwingbaar. Alle partijen hebben zich er aan gecommitteerd. Als ze niet worden nageleefd komt er wetgeving, maar dat zou een bloody shame zijn.”

    • Cees Banning