Kamer wil einde aan illegalenquotum - ‘niet humaan’

Vluchtelingen dit voorjaar bij een protest tegen de strafbaarstelling van illegaliteit.
Vluchtelingen dit voorjaar bij een protest tegen de strafbaarstelling van illegaliteit. Foto ANP / Phil Nijhuis

Het kabinet moet niet langer een quotum stellen voor het aantal illegalen dat wordt opgepakt die niet strafrechtelijk zijn veroordeeld. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met een motie van de ChristenUnie over het zogenoemde illegalenquotum, zo meldt persdienst Novum.

Behalve de ChristenUnie stemden ook 50Plus, GroenLinks, D66, PvdA, Partij voor de Dieren en de SP voor de motie. Daarin wordt de regering opgeroepen ‘louter de kwantitatieve richtlijnen voor het aanhouden van uitgeprocedeerde vreemdelingen zonder strafrechtelijke antecedenten los te laten’.

In de motie wordt gesteld dat de regering nog altijd een quotum hanteert voor het aanhouden van uitgeprocedeerde asielzoekers, ondanks dat de politie hier niet aan kan voldoen. Daarbij zou een dergelijk quotum zich niet verhouden tot een ‘humaan en rechtvaardig’ asielbeleid en kan de politiecapaciteit beter worden ingezet.
Na de stemming zei ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind graag een brief te willen van het kabinet hoe deze motie wordt uitgevoerd.

Veel kritiek op quotum

Op het illegalenquotum is veel kritiek. Vorig jaar spraken burgemeesters van steden als Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Groningen en Leeuwarden zich er nog tegen uit, omdat toen voor het eerst ook illegalen moesten worden opgepakt die niet in de criminaliteit zitten. Daarvóór ging het alleen om criminele illegalen.

Ook binnen de coalitie zorgt het vreemdelingenbeleid voor spanningen. De PvdA heeft ondanks felle kritiek van partijleden ingestemd met de strafbaarstelling van illegaliteit, in ruil voor de invoering van een kinderpardon. PvdA-leider Samsom beloofde dit voorjaar nog te zullen strijden voor afschaffing van het illegalenquotum.