CPB: begrotingsakkoord heeft weinig effect op economische groei

De vijf heren op de persconferentie vorige week over hun bereikte akkoord. foto: ANP / Evert-Jan Daniels

Het vrijdag gesloten begrotingsakkoord heeft nagenoeg geen effect op de economische groei. Dat meldt het Centraal Planbureau (CPB), dat de nieuwe maatregelen doorberekende. De groei van het BBP blijft in alle jaren vrijwel onveranderd. Door het beleid van Rutte II komen er structureel 40 duizend banen bij.

Twitter avatar erikvderwalle Erik van der Walle CPB verwacht dat begrotingsakkoord vrijwel geen effect heeft op eco groei en beleid Rutte 2 zorgt voor 0,6 pct meer struct werkgelegenheid

Alleen de tariefsverlaging van de eerste belastingschijf zorgt voor een een minieme economische impuls, van 0,25 procentpunt. Dit is echter geen structureel effect, omdat de verlaging eenmalig is. Onze politiek redacteur Erik van der Walle noemt de koopkrachtverbetering “niet verrassend”:

“Van de eenmalig verlaagde eerste belastingschijf profiteert iedereen. Ook de hoge inkomens profiteren van het vrijdag gesloten akkoord, omdat de algemene heffingskorting niet wordt opgeheven, zoals in het regeerakkoord stond.”

Negatieve effect werkgelegenheid sociaal akkoord bijgesteld

Het begrotingsakkoord maakt het verlies in werkgelegenheid dat het sociaal akkoord veroorzaakte, weer goed. In het sociaal akkoord werd afgesproken dat hervormingen worden uitgesteld. Dat ging ten koste van de 0,6 procent extra banen die het regeerakkoord opleverde: dat percentage werd gehalveerd. Dat negatieve effect is nu weer bijgesteld. Per saldo zorgt Rutte II voor 0,6 procent meer structurele werkgelegenheid, wat neerkomt op 40 duizend banen.

Dat is gunstig voor het kabinet, aldus Van der Walle.

“Het kabinet was bang dat het beleid geen nieuwe banen zou opleveren. Maar de daling in werkgelegenheid als gevolg van het sociaal akkoord wordt nagenoeg gecompenseerd. Ik denk dat dit geen breekpunten oplevert voor het tweede gedeelte van de algemene financiële beschouwingen. De gevolgen zijn te overzien, net als de gevolgen voor het begrotingstekort die gisteren zijn doorberekend.”

Tekort loopt door herfstakkoord op tot 700 miljoen euro

Gisteren berekende het CPB dat door het vrijdag gesloten begrotingsakkoord het tekort dit jaar en volgend jaar oploopt met 700 miljoen euro. Daardoor komt het begrotingstekort in 2014 niet op 3,3 maar op 3,4 procent uit. Naast lastenverlichting zorgen extra uitgaven voor onderwijs voor een hoger tekort.

De oppositiepartijen D66, de ChristenUnie en de SGP bereikten vorige week een akkoord met de coalitie van VVD en PvdA over de begroting van volgend jaar. Onder meer het sociaal akkoord werd opengebroken, door het ontslagrecht versneld in te voeren. Ook gaat het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting eenmalig iets omlaag, wordt de lastendruk voor hogere inkomens gespaard en worden enkele lastenverzwaringen ingevoerd.

Bekijk hieronder de analyse over de economische effecten van de begrotingsafspraken:

    • Mirjam Remie