Mediamonitor: regionale media verdrukt

De regionale kranten, radio en televisie zijn in een zorgelijke neerwaartse spiraal geraakt. Dat stelt het Commissariaat voor de Media in de nieuwste editie van de Mediamonitor.

Consumenten zijn minder bereid om te betalen voor regionaal nieuws, met het gevolg dat het aanbod kleiner wordt. Krantenoplages lopen terug. Ook het bereik van de regionale omroepen gaat achteruit. Regionale media verliezen hierdoor reclame- inkomsten, moeten bezuinigen en mensen ontslaan. Het aantal journalisten dat zich met regionaal nieuws bezighoudt, daalt snel.

De onafhankelijkheid en pluriformiteit van de lokale journalistiek komt in het gedrang. In 1987 waren er nog 38 kernkranten, in 2006 nog 17, en dit jaar nog tien.

„Als deze trend doorzet zonder alternatief aanbod, bestaat de kans dat dagelijks lokaal nieuws niet langer wijdverspreid beschikbaar is”, stelt voorzitter Madeleine de Cock Buning in een verklaring.(NRC)