Steun leenstelsel valt weg na begrotingsakkoord

De invoering van een sociaal leenstelsel in het hoger onderwijs is vrijwel zeker van de baan. Door het begrotingsakkoord tussen kabinet en oppositie heeft minister Bussemaker (Onderwijs, PvdA) het zicht verloren op een meerderheid in de Eerste Kamer omdat GroenLinks het plan niet ondersteunt. „Wij houden vast aan de wensen die we eerder op tafel hebben gelegd”, zegt GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver. „En daar zien wij geen geld voor in het akkoord.”

Het kabinet wil het huidige stelsel van studiebeurzen vervangen door een systeem waarin het volledige bedrag geleend wordt en later naar draagkracht terugbetaald. Bussemaker is in de Eerste Kamer aangewezen op D66 en GroenLinks, de enige partijen naast VVD en PvdA die het plan in hun verkiezingsprogramma hebben staan.

In het begrotingsakkoord van vrijdag staat 650 euro miljoen extra voor onderwijs, maar GroenLinks , dat het akkoord niet tekende, houdt vast aan aanvullende eisen zoals een lager collegegeld en behoud van het ov-jaarkaart voor studenten.

Bussemaker benadrukt dat aanvullende eisen ten koste gaan van extra investeringen. De bij het akkoord betrokken oppositiepartijen, D66, ChristenUnie en SGP, hebben ook bezwaren tegen het leenstelsel die niet met gesloten beurs kunnen worden weggenomen.

Vanochtend debatteerde de Tweede Kamer over het vrijdag gesloten begrotingsakkoord. Het Centraal Planbureau meldde vanochtend dat het akkoord dit en volgend jaar een verslechtering van het begrotingstekort met 700 miljoen euro oplevert. Dit is vooral het gevolg van de lastenverlichting en de extra uitgaven aan onderwijs, die vrijdag met D66, ChristenUnie en SGP zijn afgesproken.

    • Bart Funnekotter
    • Thijs Niemantsverdriet