Moslims in Syrië mogen honden eten tegen hongerdood

Een groep Syrische geestelijken heeft een fatwa (islamitisch decreet) uitgevaardigd dat mensen in de belegerde buitenwijken van de hoofdstad Damascus, die door het regeringsleger zijn omsingeld, vlees mogen eten dat normaal gesproken haram (verboden) is voor moslims. In een videoboodschap die samenvalt met het Offerfeest, wanneer iedere familie een dier slacht en deelt met de armen, zeggen de geestelijken dat de overgebleven inwoners katten, honden en ezels mogen eten.

De fatwa volgt op berichten dat mensen verhongeren in de voorstad Muadhamiya, die in handen is van de rebellen. Hulporganisaties dringen er bij de regering op aan humanitaire hulp toe te laten tot het gebied, waar veel burgers vastzitten. Door een tijdelijke wapenstilstand waren honderden burgers afgelopen weekend in staat Muadhamiya te ontvluchten. Sommigen waren te zwak om te lopen en werden gedragen op stretchers.

De buitenwijken van Damascus zijn lang niet de enige gebieden die verstoken zijn van humanitaire hulp. Een directeur van Artsen Zonder Grenzen riep gisteren de strijdende partijen op hulporganisaties meer toegang te geven tot gebieden waar burgers lijden. Ook drong hij er bij de internationale gemeenschap op aan om net zoveel urgentie te hechten aan het verlichten van de humanitaire nood als aan de ontmanteling van het Syrische gifgasarsenaal.

De burgeroorlog in Syrië heeft een humanitaire crisis van immense omvang veroorzaakt. Er zijn al ruim 100.000 mensen omgekomen en 7 miljoen Syriërs zijn op de vlucht in binnen- en buitenland, ongeveer een derde van de bevolking. Omdat de regering nog maar een deel van het land controleert en de rest een lappendeken is van rebellengroepen, is hulpverlening zeer moeilijk en gevaarlijk.

De VN-Veiligheidsraad deed begin oktober een oproep om hulporganisaties onmiddellijk toegang te verlenen tot alle gebieden, ook waar gevochten wordt. Maar dit heeft nauwelijks effect gesorteerd. Hulporganisaties hebben nog altijd grote moeite om iedereen te bereiken die hulp nodig heeft.