Eigen ambtenaren keren zich tegen belastingwet Weekers

Foto ANP / Robin Utrecht

Een nieuwe belastingwet van staatssecretaris Frans Weekers (Financiën, VVD) wordt afgewezen door zijn eigen ambtenaren. Volgens de VHMF, de vakvereniging van hogere ambtenaren bij het ministerie van Financiën en de Belastingdienst, zullen de mogelijkheden om onjuist belastingaangifte te doen, worden vergroot.

VHMF-voorzitter Erik Rutten zegt dat het plan van Weekers “gevolgen zal hebben voor de belastingopbrengst”.

‘Mensen geneigd tot onjuiste aangifte’

Staatssecretaris Weekers stuurde vorige maand een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer waarmee hij de communicatie tussen burgers en de Belastingdienst wil vereenvoudigen. Onderdeel van de wet ‘Vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst’ is het verkorten van de termijn waarbinnen een navordering kan worden opgelegd. Dat kan nu tot vijf jaar na de aangifte, maar Weekers wil dat verkorten tot maximaal drie jaar. Door de kortere termijn zullen mensen eerder geneigd zijn onjuist aangifte te doen, zegt Rutten. Volgens de VHMF zullen burgers die wél correct aangifte doen, daarvan de dupe zijn.

Kortere termijnen definitieve aanslag

Naast het verkorten van de termijn van navordering wil staatssecretaris Weekers ook de termijn verkorten waarbinnen de Belastingdienst een definitieve aanslag kan opleggen. Nu is dat 36 maanden, maar Weekers wil dat terugbrengen tot 15 maanden.

Volgens VHMF-directeur Rutten zijn de twee kortere termijnen “alleen interessant voor belastingadviseurs, bedrijven en vermogende particulieren die zich op het randje begeven”. Rutten zegt dat de Belastingdienst juist voor “die categorieën een langere termijn nodig heeft”.

Fraude

In de plannen van Weekers wordt de termijn waarbinnen de Belastingdienst actie kan ondernemen na een frauduleuze aangifte overigens verlengd van vijf naar twaalf jaar. Dat moet de Belastingdienst meer mogelijkheden geven om fraudeurs aan te pakken. Maar volgens de VHMF zal dat niet werken. Het probleem is volgens de vereniging dat bij fraude opzet moet worden bewezen. “Dat bewijs leveren is heel moeilijk”, zegt Rutten. De Belastingdienst kiest er daarom in verreweg de meeste gevallen voor om een navordering op te leggen op basis van een onjuiste aangifte.

Het wetsvoorstel moet nog in de Tweede Kamer worden besproken. Financiën kon vanmorgen niet reageren.