De één wil meer loon, de ander niet. Wat nu?

Het gaat slecht met drukkerijen en uitgeverijen Bonden en werkgevers praten al vier jaar over een nieuwe cao Nu hebben ze een conflict over de salariseis

None
illustratie veronique de jong

Als de digitalisering voor één branche moeilijk is, is dat voor drukwerk, zoals uitgeverijen van papieren media en drukkerijen.

Werkten er vier jaar geleden nog 35.000 mensen in deze branche, inmiddels zijn het er nog 22.000. Werkgeversorganisatie KVGO en de werknemersvakbonden FNV KIEM, CNV Media en De Unie zijn ook al vier jaar bezig met een vernieuwende cao, de ‘comfortabele arbeidsovereenkomst’.

In deze nieuwe cao moet de werknemer een individueel budget krijgen om bijvoorbeeld vrije dagen te kopen of juist in te leveren voor geld. De werkgever kan in deze arbeidsovereenkomst juist makkelijker met werknemers in gesprek gaan over flexibel werken en ander soort werk doen. Er lopen dit jaar vijf pilots, om te testen wat wel en niet werkt.

Op 1 januari 2014 zou de nieuwe cao in werking moeten treden. Maar of dat gaat lukken is de vraag, want er is ruzie tussen werkgeversorganisatie KVGO en de vakbonden. Niet om de nieuwe plannen, maar om een loonsverhogingseis van 4 procent. De KVGO vindt dit onacceptabel en stapt daarom uit het overleg.

In een recente brief dringen de bonden aan op overleg, maar KVGO wil slechts praten als er een nieuw voorstel komt, en dat willen de bonden dan weer niet doen. Resultaat? Een patstelling waar nog geen schot in zit.

„Mensen hebben recht op extra geld”

Bernard van Iren, bestuurder grafimedia FNV KIEM:

„Wij hebben continu gezegd: we komen met een loonsverhoging. Je kunt het ook niet wíllen horen. We hebben vorige week een milde brief gestuurd, waarin we vragen wat ze wél willen. Maar ze praten helemaal niet. Wij kunnen niet zomaar met nieuwe voorstellen komen, zoals ze vragen. Zo gaat dat niet. Onze leden hebben ja gezegd op deze eisen. Ik hoop dat we snel aan tafel gaan en met elkaar een fatsoenlijke cao afsluiten. De inflatie loopt al vijf jaar uit de pas met de lonen, mensen hebben recht op dat extra geld. Pas als mensen geld kunnen besteden, groeit de economie.

„Dat de comfortabele arbeidsovereenkomst er nu in januari 2014 niet komt, is jammer. Het is geen heilige datum, maar het moet ook geen drie jaar meer duren.”

„Onze taak is de bedrijfstak redden”

Richard van den Berg, voorzitter onderhandelingscommissie werkgeversorganisatie KVGO:

„De eis van 4 procent loonsverhoging komt volledig onverwacht. Ik vind het onverantwoord. Faillissementen en reorganisaties zijn in onze bedrijfstak aan de orde van de dag. Er is niet tegenaan te werken met sociale plannen. Er wordt steeds maar geroepen: geld moet rollen, omdat ze dat in Den Haag zeggen. Onze taak is niet de crisis oplossen, maar onze bedrijfstak redden. En praten over inflatie is echt niet meer van deze tijd.

„De comfortabele arbeidsovereenkomst, daar staan we allemaal achter. Het is heel cru om te zeggen, maar als die er niet komt, komt er nooit een cao. We zullen dus met elkaar door de bocht moeten. Maar ik kom niet aan tafel als de eis 4 procent is.”

    • Tirzah Schnater