CDA, GroenLinks, PVV en SP kritisch over begroting - ‘afbraakbeleid’

PVV-leider Geert Wilders spreekt tijdens het debat over het begrotingsakkoord. Foto ANP/ Jerry Lampen

De partijen die het vrijdag gesloten begrotingsakkoord niet ondertekenden, uiten tijdens het Kamerdebat zoals verwacht felle kritiek op de gemaakte afspraken. CDA-leider Buma zei dat het kabinet nu mét gedoogsteun verder gaat op dezelfde weg. SP-leider Roemer noemde het ‘afbraakbeleid’ en GroenLinks verweet de PvdA dat het akkoord haaks staat op het PvdA-motto ‘eerlijk delen’.

Onze politiek redacteur Erik van der Walle:

Twitter avatar erikvderwalle Erik van der Walle Buma: in Nederland wordt op leidingwater meer belasting geheven dan op gokken #begrotingsakkoord

Volgens Buma gaat met het akkoord het nivelleren gewoon door, evenals de lastenverzwaringen en de accijnsverhoging. Dit zijn de redenen dat hij vorige week uit het overleg stapte. Hij werd vandaag niet geïnterrumpeerd.

“Het herfstakkoord is precies het akkoord geworden dat het CDA niet wilde tekenen. Omdat het een richting is waar het CDA niet in gelooft. Waar het kabinet verantwoorde keuzes maakt zal het CDA dat steunen. Maar waar het kabinet doorgaat op het verkeerde pad, vindt het het CDA tegenover zich.”

50Plus-fractievootzitter Norbert Klein zei tegen Samsom dat de ouderen kind van de rekening zijn in het akkoord. De SP en GroenLinks uitten ook kritiek op Samsom, omdat hij zijn solidaire principes te grabbel zou gooien. Samsom verdedigde zich door te zeggen dat de maatregelen niet ten koste gaan van de laagste inkomens, zo schrijft persdienst Novum.

‘Pechtold is een ijdeltuit en Rutte zijn lichtmatroos’

“Nederland wordt kapot belast met dit flutakkoord”, zei Wilders, die dit keer géén motie van wantrouwen indiende. Hij haalde verder uit naar D66-leider Pechtold, die een sleutelrol vervulde bij het begrotingsakkoord.

“Nederland is niets maar dan ook helemaal niets opgeschoten met dit akkoord. Het enige dat nieuw is, is dat het kabinet het roer in handen heeft gegeven aan zijne ijdelheid de heer Pechtold. Maar Rutte is nu zijn lichtmatroos. Pechtold is de hele dag bezig zichzelf te bewonderen in de spiegel.”

Kritiek was er ook aan het adres van Roemer, omdat hij niet heeft meegepraat. Arie Slob van de ChristenUnie zei tegen hem dat politiek meer is “dan aan de kant blijven staan”.

“Als u erbij had gezeten en mee had gepraat, wie weet wat we nog meer aan investeringen en maatregelen hadden kunnen realiseren.”

Twitter avatar thijsniemant T Niemantsverdriet Buma: het kabinet gaat, met gedoogsteun, verder op de ingeslagen weg. #debat

Deel oppositie moet akkoord verdedigen

Vandaag debatteert de Kamer over de begroting van 2014, waarover vrijdag een akkoord is gesloten tussen een aantal oppositiepartijen en de coalitie. Dat akkoord was nodig voor steun in de Eerste Kamer, waar de PvdA en VVD geen meerderheid hebben. Na het vrijdag gesloten akkoord liggen de verhouding in de oppositie anders. Stond in september de oppositie nog verenigd tegenover de coalitie, nu moeten D66, ChristenUnie en SGP samen met coalitiepartijen VVD en PvdA deze plannen verdedigen.

    • Mirjam Remie