Afwijzend, vijandig Nederland

Nederland zou z’n politici en bestuurders die zich hatelijk over moslims en Oost-Europeanen uitlaten eens wat steviger moeten aanpakken. Het is zomaar een advies uit de vierde antiracismemonitor van de Raad van Europa die vanochtend uitkwam. Deze monitor heeft, zoals meestal met Straatsburgse rapporten, een diplomatieke kaft om een strenge inhoud. Die is het lezen zeker waard.

Tegen het PVV-meldpunt voor ‘overlast door Oost-Europeanen’ moet Nederland alsnog juridische stappen zetten. Het kabinet zou „eens en voor altijd” moeten afrekenen met het discriminerende voorstel voor een verbod op gezichtsbedekkende kleding in het openbaar. Dat de staat destijds niet in hoger beroep ging tegen de vrijspraak van Wilders wegens haat zaaien is een gemiste kans. Daarmee is de Europese rechtspraak die politici disciplineert niet voldoende tot gelding gekomen in Nederland. Het Reglement van Orde in ons parlement schiet tekort omdat het geen expliciete bepalingen over racistische beledigingen kent, aldus het rapport.

Zo zijn er meer observaties die tot nadenken stemmen. Dat hier sprake is van uitbuiting van Polen is geen verrassing. Op voetbaltribunes komen antisemitische spreekkoren voor. Xenofobisch of racistisch taalgebruik rukt inderdaad op, in politiek en media. Het ‘afwijzende en vijandige klimaat’ voor mensen met een ander ras, andere taal of nationaliteit is onmiskenbaar. Buitenlandse gezinnen worden incidenteel uit woonwijken weggepest. De bouw van moskeeën wordt hier tegengewerkt. Alles bijeen leest het als een pijnlijke ingebrekestelling van mensenrechtenkampioen Nederland. Voor critici van Nederland (Moskou?) bevat de monitor munitie.

De Discriminatiemeldpunten melden al jaren een stijging van rassendiscriminatie, vooral op de arbeidsmarkt. Wie een getinte huid heeft, krijgt hier moeilijker een stageplaats of een baan. De politie ziet je daarentegen eerder staan – om je aan te houden. Straatsburg herinnert ons aan art. 1 van de Grondwet. Allen die zich in Nederland bevinden, worden gelijk behandeld. Zullen we dat maar doen?