Europarlement steunt quotum vrouwelijke bestuurders

Viviane Reding Foto AFP

Er is weer een stap gezet op de weg naar meer vrouwen in de besturen van grote Europese bedrijven. Gisteren stemden de bevoegde commissies van het Europees Parlement in met een voorstel van eurocommissaris Viviane Reding. Zij wil dat in 2020 40 procent van de raden van commissarissen uit vrouwen bestaat. Volgende maand wordt daarover gestemd door het voltallige parlement.

Het is een omstreden voorstel waar Nederland zich, samen met negen andere EU-lidstaten, tegen verzet. Komt de wet er straks toch door, dan moeten de lidstaten in hun nationale wetgeving sancties opnemen voor bedrijven die niet aan de minimumnormen voldoen.

Begin dit jaar schreef minister Frans Timmermans (Buitenlandse Zaken, PvdA) in een brief aan de Tweede Kamer dat „een onderwerp als een vrouwenquotum voor de top van grote bedrijven niet thuishoort op Europees niveau”. In Nederland is er sinds dit jaar een wettelijk streefgetal dat het aantal vrouwen aan de top moet bevorderen. In 2016 moeten raden van commissarissen en raden van bestuur voor 30 procent uit vrouwen bestaan. Daaraan voldoet nu nog geen enkel bedrijf.

De stemming van het Europees Parlement viel gisteren samen met de publicatie van een Europees rapport over vrouwen in leidinggevende functies. Daaruit bleek dat het aantal vrouwen in raden van bestuur en raden van commissarissen is toegenomen van 15,8 procent in oktober vorig jaar naar 16,6 procent in april. Gereguleerde druk werkt, zei eurocommissaris Reding daarover. „Er komen barsten in het glazen plafond.”

    • Anne Dohmen