Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Mensenrechten

Raad van Europa heeft kritiek op Nederland om racisme

Demonstranten protesteren in 2011 tegen racisme in de Haagse wijk Transvaal.
Demonstranten protesteren in 2011 tegen racisme in de Haagse wijk Transvaal. Foto ANP / David van Dam

Nederland moet meer doen tegen racisme. Dat schrijft de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) van de Raad van Europa in haar vierde rapport over Nederland.

ECRI is een onafhankelijk toezichtsorgaan voor de mensenrechter dat in elke lidstaat van de Raad van Europa onderzoek doet naar racisme en onverdraagzaamheid. Per land doet het om de vijf jaar suggesties voor oplossingen van mogelijke vastgestelde problemen.

‘Islam en Oost-Europeanen afgeschilderd als bedreiging’

Volgens het rapport is op een aantal gebieden wel vooruitgang geboekt sinds het vorige rapport. Zo zijn er maatregelen genomen om makkelijker racistische misdrijven te melden, te registreren en te vervolgen. Maar, schrijft de ECRI in haar rapport, “ondanks de behaalde resultaten zijn er nog steeds kwesties waarover de ECRI zich zorgen maakt.”

Zo geldt racisme bij een veroordeling momenteel nog niet als verzwarende omstandigheid, en spreekt ECRI haar zorgen uit over het snijden in financiering van diverse antidiscriminatievoorzieningen, veranderende houdingen ten opzichte van integratie en de toenemende kosten van verblijfsvergunningen. Antisemitische spreekkoren tijdens voetbalwedstrijden blijven volgens het rapport ook een “serieus probleem”. Ook is ECRI kritisch over de houding van politici en media ten opzichte van de islam en moslims, en de komst van Oost-Europeanen:

“De vestiging van Oost-Europeanen in Nederland en de aanwezigheid van de islam en moslims worden door politici en de media afgeschilderd als bedreigingen voor de Nederlandse maatschappij.”

Ook is er volgens ECRI geen nationale strategie om Roma beter te laten integreren in de maatschappij en heeft de overheid wetsvoorstellen met discriminerende gevolgen aangekondigd met betrekking tot de vestiging van onderdanen uit bepaalde delen van de Antillen in Nederland. De ECRI noemt ook als kritiekpunt dat inburgeringstoetsen op een aantal punten “twijfelachtig” zijn. Daarover schrijft de commissie:

“De nieuwe eisen voor het inburgeringsexamen in het buitenland hebben onevenredig zware gevolgen voor laaggeschoolde echtgenoten, ouderen en ongeletterden, wat waarschijnlijk leidt tot een remmend effect op de gezinshereniging van deze mensen.”

‘De ECRI verzoekt de Nederlandse autoriteiten verdere actie te ondernemen’

De ECRI verzoekt Nederland daarom verdere actie te ondernemen om racisme tegen te gaan. Ze wil onder andere dat er binnen twee jaar een nationale strategie komt om discriminatie op grond van ras tegen te gaan, dat racistische motieven bij een misdaad als verzwarende omstandigheden gelden bij een veroordeling, en dat de uitbuiting wordt aangepakt van uitzendkrachten die niet permanent in Nederland wonen.

In september 2012 bezocht ECRI Nederland. Dit rapport is gebaseerd op dat bezoek. Daarbij zijn ontwikkelingen tot aan 22 maart van dit jaar meegenomen.

Lees het hele rapport hier:

Rapport Raad Van Europa