Minister heeft vrede met groeiend aantal freelancers

Minister Jet Bussemaker (PvdA, Cultuur) is van mening dat de continuïteit in de cultuursector niet in gevaar komt door het groeiende aantal freelancers en het dalende aantal werknemers met een vast contract. Dit zegt zij in antwoord op Kamervragen die zijn gesteld naar aanleiding van onderzoek van NRC Handelsblad. Daaruit bleek dat 11 podiumgezelschappen zich hebben opgeheven, dat 5 dit overwegen en dat bij 39 groepen mensen zijn ontslagen. De minister spreekt van „soms pijnlijke gevolgen”. Maar ze onderstreept de positieve aspecten die volgens haar naar voren kwamen uit het onderzoek. Op de vraag of de minister erkent dat sponsors en donateurs het gat niet kunnen vullen dat is geslagen door de bezuinigingen, antwoordt Bussemaker dat uit hetzelfde onderzoek is gebleken dat er „ook instellingen zijn die succesvol waren in het vinden van nieuwe sponsoren”. NRC)