Pesten kan fors minder

Basisscholen hebben het aantal pestgevallen weten te halveren door de van oorsprong Finse aanpak van pesten KiVa te gebruiken. De groep die zei dagelijks gepest te worden, verminderde met tweederde.

Dit blijkt uit een onderzoek van de Groningse hoogleraar sociologie René Veenstra, die de resultaten vandaag presenteert in zijn oratie. Veenstra meent hiermee de eerste bewezen effectieve pestaanpak in Nederland voor scholen te hebben gevonden. Bij de KiVa-methode staat de groep waarin gepest wordt centraal, en niet de dader of slachtoffer. Rolpatronen in de klas worden doorbroken, onder meer door pestkoppen tot positieve leiders te maken.

De kinderen die deelnamen aan het KiVa-programma bleken na een jaar positiever te zijn over hun leraren. Ze werden negatiever over pesten, kregen meer inlevingsvermogen en bleken zich meer te gaan richten op het aangaan van positieve relaties. Ook vinden kinderen de sfeer beter.

Aan het onderzoek deden 99 scholen met 10.000 leerlingen mee; 66 daarvan gebruikten de KiVa-methode. Ook bij de 33 scholen van de controlegroep – die hun pestaanpak niet veranderden – daalde het aantal pestgevallen, met dertig procent. Als verklaring daarvoor noemt Veenstra de maatschappelijke aandacht voor pesten na de zelfmoord van Tim Ribberink, Fleur Bloemen en Anass Aouragh.