Geld terug bij vertraging

Treinreizigers die in Europa een aanzienlijke vertraging oplopen, hebben recht op (gedeeltelijke) vergoeding van hun reiskosten, ook als de vertraging het gevolg is van overmacht bij de spoorwegonderneming.

Met deze kloeke beslissing heeft het Europees Hof van Justitie een eind gemaakt aan pogingen van spoorbedrijven om het begrip overmacht op te rekken. De betreffende Europese verordening, van kracht sinds december 2009, „bepaalt nergens dat de spoorwegondernemingen zijn vrijgesteld van deze vergoedingsverplichting wanneer de vertraging te wijten is aan overmacht”, aldus het Hof. Zijn arrest heeft gevolgen voor de regelingen over ‘geld terug bij vertragingen’ in de hele Europese Unie.

Er zijn, aldus het Hof, twee omstandigheden waaronder reizigers geen recht hebben op compensatie: als zij op de hoogte zijn gesteld van de vertraging vóórdat zij een kaartje kochten, en als de vertraging is opgelopen buiten het grondgebied van de Europese Unie.

De NS heeft haar regeling inmiddels aangepast. Begin april heette het op haar website nog dat zij bij overmacht geen restitutie hoefde te geven. Als voorbeelden noemde de NS toen „een stroomstoring met landelijke uitstraling, dreiging van terroristische aanslagen, een staking of uitzonderlijke weersomstandigheden zoals storm of (stuif-)sneeuw”. Nu staat er dat er geen restitutie volgt „in bijzondere gevallen van overmacht, zoals bijvoorbeeld een stroomstoring met landelijke uitstraling”.

Tips? Mail naar ecorecht@nrc.nl

    • Joop Meijnen