Fiscus moet mild zijn voor tandarts uit het buitenland

Deze rubriek belicht elke dinsdag kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Vandaag: expats en treinvertraging.

None
Foto Dijkstra

Betekent een tekort ook altijd schaarste? Over dit filosofische vraagstuk deed het hof Den Bosch onlangs uitspraak. Aanleiding was een Duitse tandarts die sinds mei 2011 in Nederland werkt en aanspraak wil maken op de 30 procentsregeling voor expats.

Volgens deze regeling krijgen buitenlandse werknemers die beschikken over specifieke deskundigheid die op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of schaars aanwezig is, gedurende acht jaar belastingvoordeel: een belastingvrije vergoeding van 30 procent van het loon plus een vergoeding voor huisvestingskosten en schoolgelden.

De belastinginspecteur wijst het verzoek van de tandarts af, omdat volgens hem niet is voldaan aan het schaarstecriterium. Hij voert aan dat er in Nederland 8.800 tandartsen werken, die nog altijd patiënten aannemen. Er zijn wel tekorten, maar die zijn slechts regionaal doordat de afgestudeerde tandartsen in de opleidingssteden op een kluitje blijven zitten, aldus de inspecteur.

Maar wanneer is iets nu schaars? Het hof sluit zich aan bij de uitleg van de tandarts: „Schaarste brengt niet noodzakelijkerwijs een tekort met zich, maar ingeval sprake is van een tekort is wel altijd sprake van schaarste.”

Rest nog de vraag of er inderdaad een tekort aan tandartsen was toen de Duitser in 2011 werd aangenomen. Sinds 2005 vestigden zich jaarlijks gemiddeld 180 buitenlandse tandartsen in Nederland en studeerden jaarlijks gemiddeld 255 tandartsen af. Die buitenlandse instroom was, en is nog steeds, nodig om vraag en aanbod in evenwicht te houden. De buitenlandse tandartsen zijn zelfs in ieder geval tot 2028 nodig om het tekort in Nederland te compenseren, zo blijkt uit de in het arrest geciteerde rapporten.

Volgens het hof kan hieruit niet anders worden geconcludeerd dan dat tandartsen op de Nederlandse arbeidsmarkt schaars zijn. De 30 procentsregeling wordt toegewezen en de tandarts kan met terugwerkende kracht rekenen op zijn belastingvoordeel.

    • Nelleke Koops