‘Mijn moeilijkste woord? Paraskevidekatriafobie’

Wie: Leni Lagerberg, een van de weinige vrouwelijke dicteetijgers van Nederland. Schrijft ook zelf dictees. „Met twee vriendinnen oefen ik regelmatig in moeilijke woorden. Wist u dat de stad Havana met één ‘n’ is en de sigaar met dubbel ‘n’?”

Achtergrond: Volgde opleiding voor bedrijfsbibliotheken. Nu werkzaam bij Bibliotheek Zuid-Kennemerland. „Mijn vader lette altijd erg op ons taalgebruik. Verder heb ik goed onderwijs genoten bij de nonnen en had ik een goede leraar Nederlands op de hbs.”

Dicteetijger sinds: maakte haar eerste dictee in 2004 in Lisse. In 2005/06/07 won ze het Groot Hillegoms Dictee. Daarna ‘mocht’ ze niet meer meedoen, maar moest ze het dictee zelf schrijven.

Hoeveel: deed 30 tot 40 dictees.

Beste prestatie: vierde plaats bij het Groot Dictee der Nederlandse Taal in 2012.

Moeilijkste woord: paraskevidekatriafobie (angst voor vrijdag de dertiende).

Kenmerken van een goed dictee: 1. Het moet alleen om spelling gaan, niet om leestekens 2. Het dictee moet luid en duidelijk worden voorgelezen, zodat er geen verwarring is over de tekst.