Verzet tegen nieuwe regeling

De Rotterdamse gemeenteraad verzet zich tegen de regeling die het college van B en W heeft opgesteld in reactie op de plannen van het Wereldmuseum om delen van de collectie te verkopen. Dit nieuwe protocol bepaalt dat de opbrengst uit verkoop, door gemeentelijke musea, ingezet mag worden om die collecties beter toegankelijk te maken voor het publiek, door bijvoorbeeld digitalisering. Maar de raad vindt dat de opbrengst alleen mag worden gebruikt om ander werk aan te kopen. (NRC)