Deze waterbarrières moeten Venetië beschermen tegen het water

Nederland heeft er vandaag dan een beetje last van, Venetië wordt er al eeuwen door geteisterd: wateroverlast. Daarom wordt er in de Italiaanse kuststad gewerkt aan een nieuwe stormvloedkering. Dit weekend werd een deel van deze Venetiaanse ‘deltawerken’ met succes getest.

Het gaat om de eerste paar delen van een systeem van kleppen op de zeebodem die bij acqua alta, zoals de Italianen hoog water noemen, omhoog komen. En dat ziet er zo uit:

De waterbarrières zijn nodig omdat er in Venetië regelmatig geen onderscheid is te maken tussen gracht en straat. De Italiaanse stad kampt al jaren met met verzakking van de bodem en stijging van de zeespiegel, waardoor de wateroverlast steeds ernstigere vormen aanneemt. In 2003 is de Italiaanse regering al begonnen met de bouw van een dijkenstelsel, maar het project heeft al een aantal jaren vertraging opgelopen. Naar verwachting zal het systeem, dat ruim vijf miljard euro kost, in 2017 in gebruik worden genomen.

Uiteindelijk zullen er 78 kleppen worden geïnstalleerd op de zeebodem die de drie ingangen van de lagune kunnen afsluiten als het nodig is. De holle kleppen liggen op de bodem en zijn gevuld met water. Als het systeem wordt geactiveerd wordt het water in de kleppen met perslucht verdreven, waardoor de deuren omhoog komen. De dijk die daardoor ontstaat moet een niveauverschil van twee meter tussen de zee en de lagune kunnen weerstaan.

    • Lex Boon