Sociaal akkoord voor een deel opengebroken

Het kabinet heeft het sociaal akkoord voor een deel opengebroken. Dit was nodig om steun van D66, ChristenUnie en SGP te krijgen voor het beleid in 2014.

None

De coalitie en de drie oppositiepartijen zijn afspraken overeengekomen die „op termijn” 50.000 extra banen opleveren.

Het gaat om om een versnelde invoering van de verandering van het ontslagrecht, eerder overeengekomen in het sociaal akkoord van april.

Ook wordt het recht op een WW-uitkering eerder beperkt tot een half jaar als werklozen geen nieuwe baan accepteren. Dat was gepland voor 2016.

Verandering van de arbeidsmarkt was een voorwaarde voor D66 om in te stemmen met het begrotingsakkoord van gisteren.

D66-leider Pechtold had vorige week woensdag een ingelast beraad op het Torentje omdat hij vreesde dat het kabinet alleen zaken wilde doen met de oppositie om de extra bezuinigingen van zes miljard voor 2014 rond te krijgen.

Volgens de werkgevers blijft het sociaal akkoord „op een aanvaardbare manier intact”. De FNV laat weten niet te hebben onderhandeld over aanpassingen uit het sociaal akkoord en tegen de extra bezuinigingen te zijn. Maandag is er ledenraad bij de FNV.

De aanpassing van het ontslagrecht gaat gepaard met versnelde invoering van eerder aangekondigde maatregelen om flexibele arbeid aan banden te leggen. Volgens het akkoord komen flexwerkers eerder in aanmerking voor een vast contract.

Werkgevers in de marktsector stellen zich volgens de afspraken garant om volgend jaar vijfduizend mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen. Een verdubbeling van een eerder toegezegd aantal.

Het kabinet zal eind 2015 bekijken of deze toezeggingen zijn nageleefd, waarna alsnog de mogelijkheid bestaat dat werkgevers hiervoor een wettelijke plicht krijgen opgelegd. Die plicht stond eerder in het regeerakkoord, maar werd later in het sociaal akkoord ongedaan gemaakt.

Geld voor vervroegde uittreding van oudere werknemers dat eerder werd vrijgemaakt, wordt alsnog ingetrokken. Ook komt er 50 miljoen euro voor krimpregio's.