Mondpiercings geven ellende

None
Foto Corbis

Bloedingen, zwellingen, ontstekingen. Tong- en lippiercings kunnen allerlei vervelende gevolgen hebben, zo blijkt uit een Oostenrijks onderzoek waarbij tachtig dragers van tongpiercings en honderd personen met lippiercings werden gevolgd (Quality Practice, september). De studie is bijzonder omdat het een relatief grote onderzoeksgroep betreft waarbij allerlei aspecten van het dragen van verschillende piercings is onderzocht.

De wetenschappers van de Medizinische Universität Innsbruck maken onderscheid tussen vroege en late complicaties. Meteen na het zetten van een mondpiercing ondervond 90 procent van de onderzochte personen problemen. Meer vrouwen dan mannen meldden lichte pijn na de plaatsing. Zwelling van de lip kwam meer voor bij mannen. Vrijwel alle personen hadden problemen met spreken en eten, en kregen kleine infecties. Mensen met tongpiercings hadden vooral klachten met eten en spreken. Bij lippiercings daarentegen zag men lichte infecties, vooral bij degene in het midden van de lip.

Late complicaties, een paar dagen na het zetten van de piercing, kwamen meer voor bij dragers van lippiercings. De onderzoekers namen steeds terugkerende infecties waar, overal in de mond. En het tandvlees om tanden en kiezen trok zich sterk terug. Een enkele keer werd een sterk gezwollen tong geconstateerd met het gevaar dat de luchtweg van de persoon kon worden belemmerd.

Uit individuele casussen was al bekend dat personen met mondpiercings, veelal bestaande uit metalen en plastic staafjes, knopjes, belletjes en sterretjes, soms langdurig bloedingen in hun mond kunnen hebben of hun tanden per ongeluk erop stuk bijten.

Opvallend aan de Oostenrijkse studie was dat, naarmate de persoon een betere mondhygiëne had, het gevaar op vroege en late complicaties aanzienlijk verminderde. Het is voor het eerst dat zo’n relatie wordt aangetoond.

De onderzoekers onderstrepen daarom dat dragers van mondpiercings standaard advies zouden moeten krijgen over het nut van gebitsreiniging en mondhygiëne.

M.A.J. Eijkman

    • M.A.J. Eijkman