Mondpiercing? Extra goed tandenpoetsen!

Bloedingen, zwellingen, ontstekingen. Tong- en lippiercings kunnen allerlei vervelende gevolgen hebben, zo blijkt uit een Oostenrijks onderzoek waarbij 180 personen met mondpiercings werden gevolgd. (Quality Practice, september). Opvallende uitkomst: de kans op infecties of andere klachten neemt af naarmate dragers een betere mondhygiëne hebben.

De wetenschappers van de Medizinische Universität Innsbruck maken onderscheid tussen vroege en late complicaties. Meteen na het zetten van een mondpiercing ondervond 90 procent van de onderzochte personen problemen. Vrijwel alle personen hadden problemen met spreken en eten, en kregen kleine infecties. Mensen met tongpiercings hadden vooral klachten met eten en spreken. Bij lippiercings daarentegen zag men lichte infecties, vooral bij piercings in het midden van de lip.

Late complicaties, een paar dagen na het zetten van de piercing, kwamen meer voor bij dragers van lippiercings. De onderzoekers namen steeds terugkerende infecties waar, overal in de mond. En het tandvlees om tanden en kiezen trok zich sterk terug. Een enkele keer werd een sterk gezwollen tong geconstateerd met het gevaar dat de luchtweg van de persoon kon worden belemmerd. Naarmate de persoon een betere mondhygiëne had, verminderde het gevaar op vroege en late complicaties aanzienlijk .

    • M.A.J. Eijkman